C19-130 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada als serveis socials

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades dels usuaris del servei a tercers, i saber com actuar al respecte

Codi: 
C19-130 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada als serveis socials
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades i bases de legitimació
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Gestió de les dades dels usuaris de serveis socials
7. Comunicació de dades dels usuaris a tercers
8. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Personal que desenvolupi les seves funcions a l’àmbit dels serveis socials (educadors socials, psicòlegs, etc.)

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics de la matèria en l’àmbit dels serveis socials.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10
Dies: 
2 i 3 de desembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-130_1: Tarragona C19-130_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-130_1: Tarragona (20 places) C19-130_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)