C19-131 / Curs: Les prestacions econòmiques del sistema de la seguretat social

Objectius

· Conèixer les prestacions econòmiques de protecció social existents, els seus drets i requisits d’accés.

· Conèixer l’impacte que tenen sobre les prestacions econòmiques els canvis socials i legislatius des de la perspectiva del treball i l’atenció social.

Codi: 
C19-131
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Característiques i definició de les prestacions econòmiques: Tipologia i finalitat de les prestacions. Marc legal i competències de les diferents administracions.
2. Prestacions econòmiques de l’àmbit estatal: Prestacions no contributives. Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
3. Prestacions econòmiques de l’àmbit autonòmic: Prestacions del Departament de Treball, Afers Social i Família: Renda Garantida, Prestació per atendre necessitats bàsiques, altres.
4. Procediment tècnic i administratiu de la concessió d’ajuts.

Destinataris

Personal dels serveis socials preferentment de l’Ajuntament de Salou.

Metodologia

Exposició teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
7, 14, 21 i 28 de novembre
Hores: 
de 9 a 14h
Lloc: 
Salou
Places: 
25