C19-132 / Curs: Les subvencions en l’àmbit local. Marc legal i casos pràctics

Objectius

· Conèixer el marc legal de les subvencions, el procediment de concessió i els requisits per atorgar subvencions.

· Conèixer el funcionament de l’activitat subvencional: límits pressupostaris, control financer i conseqüències de l’incompliment de les obligacions per part del receptor de la subvenció.

Codi: 
C19-132
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’activitat subvencional.
1.1. Funcions i objectius.
1.2. Normativa aplicable.
1.3. La concessió de subvencions: requisits, modalitats i procediment.
2. El control financer i pressupostari de les subvencions.
2.1. La justificació de les subvencions.
2.2. El règim jurídic aplicable als supòsits d’incompliment de la normativa de subvencions.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions.

Metodologia

Teoricopràctica

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
8, 15 i 22 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25