C19-139 / Curs: Llenguatge administratiu

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu.

· Analitzar el procés de redacció dels textos administratius.

· Aprendre els criteris específics de la redacció administrativa i les convencions aplicables a la documentació administrativa en general.

· Conèixer la funció i l’estructura d’alguns dels documentsmés habituals del llenguatge administratiu, d’acord amb cadascuna de les activitats administratives

Codi: 
C19-139
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció. Característiques generals del llenguatge administratiu
2. Planificació
2.1. Tractaments de l’emissor i el receptor
2.2. Organització de les idees
2.3. Comparació entre documents
2.4. Redacció d’una sol·licitud
3. Redacció
3.1. Organització de les idees
3.2. Distribució de la informació en paràgrafs
3.3. Millores de redacció
3.4. Llenguatge igualitari
3.5. Redacció d’una diligència
4. Revisió
4.1. Majúscules i minúscules
4.2. Abreviacions
4.3. Signes de puntuació
4.4. Cohesió
4.5. Redacció d’un certificat
5. Errors gramaticals habituals del llenguatge administratiu
5.1. Ús abusiu de la veu passiva
5.2. Gerundis incorrectes
5.3. Nominalitzacions
5.3. Redacció d’una convocatòria

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals.

Metodologia

Tot el curs es realitzarà de forma virtual amb continguts teòrics d’estudi, fòrums de participació i activitats vàries amb possibilitat de participar per videoconferència.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 21 d'octubre al 3 de desembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25