C19-141 / Curs: Manteniment d’edificis

Objectius

Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions, realitzant feines senzilles de paleta, electricitat, lampisteria i fusteria.

Codi: 
C19-141
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Manteniment d’obra: materials i eines bàsiques de la construcció. Característiques i usos.
2. Manteniment elèctric.
2.1. Normes de seguretat i auxili.
2.2. Substitució de fusibles , diferencials i altres elements d’un quadre de protecció.
2.3. Interruptors i commutadors, funcions, mecanismes i instal·lació.
3. Manteniment de lampisteria.
3.1. Avaries més comunes en una instal·lació de lampisteria.
3.2. Muntatge i substitució d’aparells sanitaris senzills.
3.3. Operacions de muntatge i substitució d’aixetes. Reparació d’aixetes.
3.4. Localització i reparació d’embussos de la xarxa d’aigua.
4. Manteniment de carpinteria.
4.1. Eines de carpinteria: descripció, ús i normes de seguretat.
4.2. Frontisses, panys i altres.
4.3. Reparacions senzilles de portes i finestres.

Destinataris

Personal dels ens locals que hagi de realitzar petites reparacions en edificis públics.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
Dies: Pendent de determinar
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20