C19-142 / Curs: Mindfulness, aplicacions a l’entorn laboral

Objectius

· Conèixer els principis i la història del Mindfulness.

· Reconèixer les situacions del dia a dia a la feina en les què es poden aplicar les eines de Mindfulness.

· Aplicar les eines de Mindfulness en la pràctica de l entorn laboral.

· Aprendre a desenvolupar una actitud Mindfulness per a contribuir a la reducció de l’estrès i la millora de la salut i el rendiment.

Codi: 
C19-142
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Mindfulness, què és i en què ens pot ajudar a la feina
2. Regulació de l’estrès i millora del rendiment amb Mindfulness
3. Maneig dels pensaments distractors. Millora de la concentració
4. Maneig de les situacions difícils a la feina
5. Gestió del temps i presa de decisions amb Mindfulness
6. Comunicar-se amb actitud Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

La metodologia de treball és experiencial i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana de treball. S’utilitzen dinàmiques de grup, exercicis d’interrogants, jocs de rol, simulacions i reflexió sobre casos reals.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10.30 h
Dies: 
8, 15 i 22 d’octubre
Hores: 
de 16:30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25