C19-143 / Curs: Taller de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

Objectius

Ser capaç d’elaborar nòmines així com de gestionar els aspectes legals més rellevants de la matèria, tenint en consideració les diferents situacions i incidències més freqüents.

Codi: 
C19-143 / Curs: Taller de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Tipologia de personal al servei de les administracions públiques.
2. Formes de vinculació.
3. Retribucions dels empleats públics.
4. La seguretat social.
5. La tributació de la nòmina.
6. Afectació per les incidències en la prestació de servei.

Destinataris

Personal de l’Administració local que presti els seus serveis en l’àmbit de Recursos Humans.

Metodologia

Es tracta d’un taller on a partir de l’explicació dels conceptes teòrics es realitzen diferents casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
8, 15, 22 i 29 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
C19-043_1: Tarragona / C19-043_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-143_1: Tarragona (20 places) / C19-143_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)