C19-144 / Curs: Procediment administratiu

Objectius

Conèixer, d’una manera general, els aspectes essencials del procediment administratiu en el marc normatiu actual.

Codi: 
C19-144
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat, marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’Administració pública. L’interessat.
4. L’Administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals, còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
8. La revisió d’ofici i els recursos administratius.

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
21 h
Dies: 
16, 23 i 30 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25