C19-147 / Curs: Redacció d’informes jurídics

Objectius

· Conèixer i aplicar els trets estilístics bàsics del llenguatge administratiu.

· Presentar la informació de forma lògica, d’acord amb les necessitats del document.

· Estructurar els informes jurídics per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.

· Apreciar la importància de redactar els informes de forma clara, precisa i concisa.

· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció

Codi: 
C19-147
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les característiques del llenguatge administratiu.
2. L’estil dels textos administratius.
3. Els problemes lingüístics més destacats.
4. La manera de presentar la informació.
5. El procés lògic i jurídic que han de reflectir els documents.
6. L’adequació del llenguatge a les necessitats.
7. Les adaptacions necessàries d’estructura i d’estil per millorar el resultat final del text.
8. El reconeixement dels defectes que pot presentar un text.
9. L’acceptació de noves pautes de treball.

Destinataris

Personal de l’Administració que sovint ha de redactar informes jurídics, preferentment dels grups A1 i A2.
Es aconsellable tenir el nivell C de català.

Metodologia

Els participants hauran d’aplicar els criteris establerts sobre documents aportats per ells mateixos. Metodologia molt pràctica i participativa.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
2, 9, 16 i 23 d’octubre
Hores: 
10 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25