C19-157 / Taller pràctic sobre estabilitat

Objectius

Conèixer i practicar com es fan els càlculs per l’estabilitat pressupostària.

Codi: 
C19-157
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Càlcul i anàlisi de l’estabilitat pressupostària
2. Càlcul i anàlisi de la regla de la despesa
3. Càlcul i anàlisi del deute viu
4. Anàlisi de la distribució del superàvit

Destinataris

Personal dels serveis econòmics de les entitats locals.

Metodologia

Situació d’aprenentatge dirigida per un expert

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
8 h
Dies: 
10 i 17 de desembre
Hores: 
8 hores (6 hores presencials i 2 virtuals)
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25