C19-163 / Curs: Tractament de la informació escrita

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

Codi: 
C19-163
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Aplicació de formats de pàgina
2. Seccions
3. Tabulacions
4. Columnes
5. Opcions en taules
6. Imatges
7. Elements gràfics
8. Taules de contingut
9. Formularis
10. Marcadors i Hipervincles
11. Combinació de correspondència

12. Altres opcions de correspondència
13. Altres opcions amb Ms Word


* Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: OpenOffice i Excel 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui aprofundir en els coneixements d’aquest programa.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.
Es farà una prova de nivell per tal de determinar si es tenen els coneixements previs necessaris per seguir el curs amb aprofitament.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
25 hores virtuals
Dies: 
Del 25 de setembre al 30 d’octubre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25