C19-164 / Curs: Tractament de la informació numèrica

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

Codi: 
C19-164
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Operacions amb fulls de càlcul
2. Introducció de dades
3. Aplicació de formats
4. Formats avançats
5. Fórmules i referències
6. Funcions I
7. Funcions II
8. Gràfics
9. Creació de plantilles
10. Impressió
11. Bases de dades
12. Taules dinàmiques

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui usuari i que vulgui aprofundir en els coneixements del programa.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.
Es farà una prova de nivell per tal de determinar si es tenen els coneixements previs necessaris per seguir el curs amb aprofitament.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
25 hores virtuals
Dies: 
Del 28 d’octubre a 4 de desembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25