C19-165 / Curs: Transparència i accés a la informació pública. Reptes de futur

Objectius

· Actualitzar els continguts de la publicitat activa.

· Conèixer els criteris interpretatius de l’accés a la informació pública.

· Principals reptes: límits de l’accés a la informació pública i dades personals.

Codi: 
C19-165
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Transparència: publicitat activa.
2. Procediments d’accés a la informació pública.
3. Transparència i accés a la informació pública i dades personals: convivència obligada.
4. Conflictes entre els límits i els drets.

Destinataris

Personal d’ens locals amb responsabilitat en matèria de transparència.

Metodologia

La part virtual consistirà en l’estudi de la documentació teòrica i la realització d’exercicis i la part presencial consistirà en la resolució de dubtes i comentaris de les activitats.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (8 h virtuals i 12 presencials)
Dies: 
Dies: del 28 d’octubre al 9 de desembre Sessions presencials: 7, 14, 21 i 28 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25