C20-162 / Curs: Docker i Kubernetes

Objectius

· Crear i mantenir els contenidors Docker.
· Dissenyar l’arquitectura d’un cluster Docker Swarm i Kubernetes.
· Instal·lar i mantenir els clusters de Docker Swarm i Kubernetes.
· Parametritzar els contenidors.
· Depurar els errors a Docker i Kubernetes.

Codi: 
C20-162
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Contenidors i Docker
1.1. Docker
1.2. Docker Compose
1.3. Clusters Docker Swarm
2. Kubernetes
2.1. Concentració de logs amb Elasticsarch
2.2. Monitorització amb Prometheus

Destinataris

El curs està orientat a tots aquells professionals informàtics que desitgin poder crear contenidors amb Docker i desplegar tant dockers com aplicacions amb Kubernetes.

Metodologia

Formació que es durà a terme mitjançant exposició de temes i pràctiques a la mateixa aula.

Requisits

Coneixements bàsics d’informàtica a nivell de sistemes operatius, de xarxes i de Linux (equivalent a nivell LPIc 1).
Serà necessari portar a les sessions un ordinardor portàtil amb aquestes característiques mínimes: Màquina virtual Ubuntu 18.04 en mode bridge amb 2 CPUs, 4 GB de RAM i ethernet, i 60 GB de disc dur SSD o nvme. Idealment, 4 CPUs i 8 GB de RAM.

 

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
60 hores
Dies: 
8, 9, 14, 15, 23, 28 i 29 d’octubre i 13, 18, 20, 25 i 27 de novembre.
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25