C20-163 / Curs: La gestió administrativa de la contractació pública

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació pública en el marc de la legislació aplicable.
· Aprendre els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació del sector públic.
· Conèixer els aspectes més destacats de la normativa de contractació pública, des del punt de vista de la gestió administrativa.
· Assolir l’aplicació pràctica de la lesgislació de contractes del sector públic en la tramitació dels expedients de contractació.
· Conèixer amb profunditat la plataforma de serveis de contractació pública, i la resta d’eines informàtiques vinculades a la gestió administrativa de la contractació pública.

Codi: 
C20-163
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els conceptes generals de la contractació pública.
2. Els tipus de contractes i els procediments d’adjudicació.
3. La preparació de l’expedient de contractació: aspectes pràctics i de gestió administrativa. Especial referència a l’informe de necessitats i als plecs de claùsules administratives particulars.
4. Les eines de gestió de la contractació pública: el pla anual de contractació, el perfil del contractant (Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat), el RELI/ROLECE, el
Registre públic de contractes.
5. La gestió de la mesa de contractació

Destinataris

Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Teorico-pràctica que combina sessions de videoconferència amb tasques proposades a l’aula virtual.
 

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 h videoconferència i 10 h virtuals)
Dies: 
Dates videoclasses: 21, 24 i 28 de setembre, 1, 5, 8,15, 19, 22 i 26 d’octubre
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25