C20-168 / Taller de Contractació pública

Objectius

· Redactar plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, de conformitat amb el nou marc legal i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals.
· Redactar les memòries justificatives de l’article 116.4 LCSP.
· Gestionar els expedients d’incidències durant l’execució dels contractes.

Codi: 
C20-168
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Contingut dels plecs de prescripcions tècniques.
2. Contingut de les memòries justificactives.
3. Mitjans de solvència en els plecs de clàusules administratives.

Destinataris

Juristes d’entitats locals que redactin plecs de clàusules administratives i/o prescripcions tècniques o els informin.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia molt pràctica amb algunes introduccions teòriques.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
25 hores (10 hores videoclasses i 15 hores de treball individual de supòsits pràctics)
Dies: 
Dies: del 20 de novembre al 20 de desembre Sessions videoclasses: 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre
Hores: 
de 16.30 a 19 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25