C20-170 / Curs: Community manager a l’Administració pública. Gestió professional de les comunitats virtuals

Objectius

· Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.
· Aprendre a realitzar la tasca de community manager.
· Utilitzar eines virtuals de productivitat i disseny.
· Tractar crisis produïdes a internet.
· Elaborar plans de comunicació 2.0 i manuals d’usos de xarxes socials per a l’Administració.

Codi: 
C20-170
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les comunitats virtuals (tipologies i diferències de la gestió de xarxes socials a les administracions públiques).
2. Principals estratègies de dinamització.
3. Eines per a la tasca del community manager, eines de productivitat i eines de disseny.
4. Com analitzar i mesurar l’activitat a les xarxes socials
5. Pla de comunicació 2.0 i manual d’usos: què són, parts que el formen, quina és la seva utilitat
6. Gestió de les crisis.

Destinataris

Tècnics de comunicació o d’altres àrees encarregats de la gestió i dinamització de les xarxes socials dels ens locals.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes acompanyada d’exemples relacionats amb la matèria. Les exposicions s’alternaran amb dinàmiques grupals i exercicis pràctics.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (8 hores videoclasse, 4 hores virtuals i 8 hores de treball final a realitzar entre el 27 d’octubre i el 3 de novembre)
Dies: 
Dies: del 6 d’octubre al 3 de novembre Sessions videoclasses: 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 2020
Hores: 
de 9 a 11 h
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
20