C20-193 / Curs: Actualització en matèria de trànsit (alcoholèmies, permisos, patinets, imprudències al volant...)

Objectius

· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT
· Executar correctament els protocols de treball adequats per denunciar les conductes relatives a infraccions relacionades amb els permisos de conducció
· Resoldre les múltiples situacions que es poden produir en matèria de conducció sota els efectes de l’alcohol i negatives a les proves legalment establertes

Codi: 
C20-193
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els delictes relacionats amb l’art. 384 del Codi Penal.
2. El procediment en delictes per conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense permís o llicència.
3. Actuació amb permisos de conduir estrangers i comunitaris.
4. Intervenció amb vehicles de mobilitat personal i imprudències al volant.
5. El procediment en delictes per conducció sota la influència de l’alcohol.
6. El procediment en delictes per negativa a la prova d’alcoholèmia i la negativa a la prova per part de persones amb malalties o accidentades.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics utilitzant l’aula virtual i la plataforma de videoconferència Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (12 hores a l’aula virtual + 8 hores de vídeoclasse)
Dies: 
Dies: del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2020 Sessions videoclasses: 19, 21, 26 i 29 d’octubre
Hores: 
25
Lloc: 
Virtual + Videoclasse
Places: 
25