CJ18-002 / La nova Llei de contractes del sector públic

Objectius

Analitzar els canvis que poden suposar pels diversos operadors el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic.
Reconèixer els drets i obligacions que recauen en els gestor públics i en les empreses candidates o licitadores en els diferents procediments previstos en la Llei .

Codi: 
CJ18-002
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

Àmbit subjectiu i objectiu de la contractació del sector públic Procediments contractuals i les seves diferents fases (especial significació als aspectes de solvència i els criteris d’adjudicació).

Execució contractual (consideracions en relació amb la modificació dels contractes, la regulació en matèria de subcontractistes, subrogació de treballadors).

Aspectes relacionats amb la gestió contractual en especial el procés de facturació, terminis de pagament, interessos de demora, administració electrònica.

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics i personal relacionat.

La nova Llei de Contractes del Sector Públic suposa un canvi de paradigma en relació amb la visió merament economicista que havia imperat en el diversos marcs normatius vigents fins ara . La introducció de conceptes com la relació qualitat-preu i la incorporació transversal de criteris socials i mediambientals asseguren una redreçament de la contractació cap a una concepció més social que poden generar noves oportunitats per les empreses i, en concret, per les PIMES.

D’altre banda, aspectes com la nova regulació dels contractes menors, la simplificació de càrregues administratives i la divisió en lots per posar només alguns exemples refermen aquesta direcció que intenta assumir de forma general un sistema més eficient.

Metodologia

Direcció docent

A càrrec de Xavier Font Roa, Cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als edificis i responsable d’assessorament en matèria d’Infraestructures i projectes estratègics del Departament de Justícia.

Requisits

Els tècnics dels ens locals s’han d’inscriure amb el codi J18-002 en el següent enllaç:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini finalitza el dia 29 d'abril de 2018

15 places disponibles pels tècnics dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

 

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
3 de maig de 2018
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Demarcació de Tarragona del COAC. Sant Llorenç, 20-22, Tarragona
Places: 
15