Curs: Compra i contractació pública verda. (Modalitat Videoconferència des de la Diputació de Lleida)

Objectius

· Conèixer la importància d’incorporar la perspectiva ambiental a la compra i contractació pública.
· Conèixer com introduir la variable ambiental en tot el procés de contractació per obtenir els màxims beneficis i minimitzar les dificultats.

Codi: 
C15-001
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

9.30 - 10.30 h. Per què cal introduir consideracions ambientals a la contractació pública? La funció bàsica de la compra pública i el seu ús com a instrument polític. Beneficis de la compra verda i el mandat per
implementar-la.
10.30 - 11 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Planificació. El cicle de la compra (planificació, licitació, seguiment). La importància de la planificació.
11.00 - 11.30 h. Pausa
11.30 - 12.30 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Licitació. Legislació UE i estatal, i com introduir la variable ambiental en aquest marc. Recursos disponibles per aclarir dubtes.
12.30 - 13.15 h. I per a un producte/servei concret, com ho faig? Els impactes d’un producte/servei, aspectes prioritaris. Recursos disponibles per definir criteris ambientals per a la licitació.
13.15 - 13.30 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Seguiment. Monitoratge i comunicació de resultats.
13.30 - 14.30 h. Pausa dinar
14.30 - 16.30 h. Contractació de productes/serveis verds i amb baixes emissions de CO2: Un cas a títol d’exemple: Aplicació dels elements presentats per a l’ambientalització de la compra d’un producte/servei concret
16.30 - 17 h. Recapitulació i avaluació

Destinataris

Secretaris, interventors i tècnics d’unitats que s’encarreguen de la redacció dels plecs de prescripcions tècniques per a productes i serveis i/o que donen suport a diferents unitats en les seves decisions de compra i contractació.

Metodologia

El curs es realitzarà a través de videoconferència. Combinarà l’exposició dels temes amb breus espais de treball pràctic per part del participants.

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
10 de febrer de 2015
Hores: 
de 9.30 a 17 h
Lloc: 
Tarragona: Aules de Formació. Diputació de Tarragona. / Tortosa: Consell Comarcal del Baix Ebre. / Móra d’Ebre: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Places: 
15