JOR16-001 / Sessió formativa: Patrimoni cultural, protecció i reconeixement nacional i internacional

Objectius

Fer una aproximació al concepte de patrimoni cultural, en especial de patrimoni històric i a la seva gestió, socialització, investigació i protecció.

Codi: 
JOR16-001
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

9.00 h
Recepció dels participants
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.
de 9.30 a 10 h
El concepte de patrimoni cultural. Tipus de patrimoni.
de 10.00 a 10.30 h
La Llei del patrimoni cultural català: espais protegits, béns culturals d’interès
nacional, béns culturals d’interès local, béns catalogats i inventaris. El Decret legislatiu 1/2010 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
de 10.30 a 11.00 h
Col·loqui.
d’11.00 a 11.30 h
Pausa
d’ 11.30 a 12.00 h
Tendències actuals en patrimoni. Turisme cultural, ús social, desenvolupament.
de 12.00 a 12.30 h
Les convencions de la UNESCO: patrimoni mundial, patrimoni cultural immaterial, oportunitats.
de 12.30 a 12.50 h
Patrimoni reconegut per la UNESCO a les comarques de Tarragona.
de 12.50 a 13.10 h
Altres instruments internacionals. La Convenció de Faro (Consell d’Europa).
de 13.10 a 13.30 h
Col·loqui

Destinataris

Alcaldes, regidors i tècnics municipals relacionats amb la gestió del patrimoni (cultura, turisme, participació...).

Requisits

INSCRIPCIONS:

Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.

La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència SAM-JOR16-001, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.

Trametre per correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d’Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio.

Termini d’inscripció: 1 de març

Places limitades. No es confirma l’admissió. Només es comunicarà, si escau, la denegació d’assistència.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
9 de març de 2016
Hores: 
De les 9.30 a les 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
50