Jornada: Procés participatiu de l’Avantprojecte de Llei de Qualitat Ambiental i l’aplicació de la Llei 20/2009

Objectius

Exposar diferents aspectes de l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com les casuístiques en la seva aplicació i, per altra part, avançar els objectius de l’avanprojecte de la nova Llei de Qualitat Ambiental, en el marc d’un procés participatiu que s’iniciarà en aquesta jornada.

Codi: 
JOR16-007
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.45 a 10 h Recepció dels participants
de 10 a 10.15 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

Sra. Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

de 10.15 a 11 h
Modificacions normatives de la Llei 20/2009 i objectius estratègics de la nova Llei de Qualitat Ambiental
Sr. Pere Poblet i Tous
Subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental

d’11 a 11.15 h
Pausa

d’11.15 a 11.45 h
Document de criteris de substancialitat en les modificacions de les activitats
Sr. Joan Ramon Cabello Rimbau. Responsable d’Avaluació d’Activitats del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’Activitats

d’11.45 a 12.15 h
Balanç del sistema d’inspeccions ambientals de l’annex I (2014-2016), controls sectorials i sistema de controls ambientals
Sr. Xavier Gómez Olmos.
Responsable de Seguiment i Vigilància Ambiental del Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats

de 12.15 a 12.45 h
Projecte de Decret (CAPCA) que regula les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera
Sra. Meritxell Rodríguez Viloca. Cap de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire

de 12.45 a 13.15 h
Sistemes de qualificació ambiental
Sra. Maria José Sarrias Galcerán.
Cap del Servei de Qualificació Ambiental

de 13.15 a 13.45 h
Interacció administrativa entre la Generalitat i l’Administració local en els procediments d’intervenció ambiental dins el marc de la Llei 20/2009
Sr. Xavier Artigas Iaraegui.
Cap de l’Oficina de Medi Ambient de Terres de l’Ebre

de 13.45 a 14.15 h Qüestions i debat

Destinataris

Alcaldes, regidors i tècnics municipals que desenvolupen tasques relacionades amb la gestió del territori i la sostenibilitat (qualitat ambiental, canvi climàtic, intervenció i qualificació ambiental, avaluació d’activitats, vigilància ambiental, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, qualificació ambiental...), els membres dels equips directius dels ajuntaments i entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, així com el conjunt d’agents implicats (Administracions, empresaris, consultories i enginyeries, entitats de control, etc.).

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
18 de novembre
Hores: 
de 9.45 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona