Sistema d'informació socioeconòmica local MERCURI

Objectius

· Donar a conèixer el Sistema d’Informació Socioeconòmica Local Mercuri
· Facilitar l’ús de la plataforma per tal d’obtenir informació per prendre decisions estratègiques i operatives

Codi: 
C16-106
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Presentació del Mercuri
2. Funcionament del Mercuri
3. Àmbit territorial: dades municipals i
de la demarcació
4. Indicadors
5. Informes
6. Pràctica final*
*La pràctica es farà amb ordinador i full de
càlcul MS Excel.

Destinataris

Personal tècnic de promoció econòmica i ocupació, i càrrecs electes de l’administració local

Metodologia

La sessió tindrà una metodologia que combinarà teoria i pràctica.

Requisits

INSCRIPCIONS
Trametre per via electrònica el full d'inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d'Inscripció a activitat formativa, indicant el codi corresponent:
Termini d'inscripció: 20 d'octubre.
Places limitades: Es confirmarà l'admissió.
Inscripció gratuïta.
Places: 20

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
Codi-C16-106_1: dia 27 d'octubre a Tarragona Codi-C16-106_2: dia 3 de novembre a Tortosa
Hores: 
De 9 a 12 h
Lloc: 
Codi-C16-106_1: dia 27 d'octubre a Tarragona / Codi-C16-106_2: dia 3 de novembre a Tortosa
Places: 
20