Condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de província

Projecte en execució

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p11-2019_document_num_1_memoria_i_annexos_sabr.pdf [PDF]
Plànols
p11-2019_document_num_2._planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p11-2019_document_num_3._plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p11-2019_document_num._4_pressupost.pdf [PDF]p11-2019_t-1110_horta_de_st_joan.bc3 [BC3]
Expropiacions
p11-2019_annex_15_expropiacions_sa.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de província

Dades de l'obra

Carretera : 
T-1110
Al municipi de: 
Horta de Sant Joan
Comarca: 
La Terra Alta
Termini d'execució: 
del 03/2021 al 11/2021