Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. Projecte Constructiu

Termini d'execució: de l'abril del 2020 a l'abril del 2021

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p06-2018_document_num_1_-_memoria_i_annexossareduit.pdf [PDF]
Plànols
p06-2018_document_num_2_-_planols_reduit.pdf [PDF]
Plec de condicions
p06-2018_document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p06-2018_document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]p062018_la_selva_del_camp-almoster.bc3 [BC3]
Expropiacions
relacio_bens_i_drets_afectats_actualitzacio_sa.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. Projecte Constructiu

Dades de l'obra

Carretera : 
T-3231
Comarca: 
El Baix Camp
Termini d'execució: 
del 04/2020 al 04/2021