Condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: l'Argilaga - TV-2034

Termini d'execució: del febrer del 2018 al setembre del 2019

Documentació del projecte

Memòria i annexos
p11-2015_document_num_1_memoria_i_annexos_sn.pdf [PDF]
Plànols
p11-2015_document_num_2_planols-br.pdf [PDF]
Plec de condicions
p11-2015_document_num_3_plec_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p11-2015_document_num_4_pressupost.pdf [PDF]
C
Expropiacions
p11-2015_annex_11_expropiacions_sn.pdf [PDF]

Dades de l'obra

Carretera : 
TP-2031