Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià. Tram: els Masos de Vespella - la Nou de Gaià.

Projecte en tramitació (període d'informació pública de l'1 de juliol al 12 d'agost del 2019)

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p04-2019_document_1_memoria_i_annexos_sa.pdf [PDF]
Plànols
p04-2019_document_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p04-2019_document_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p04-2019_document_4_pressupost.pdf [PDF]p042019_masos_vespella.bc3 [BC3]
C
Expropiacions
p04-2019_llistat_expropiacions_modificada_amb_diligencia_sa.pdf [PDF]

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2021
Comarca: 
El Tarragonès