Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de les Terres de l'Ebre. Any 2019

Projecte en tramitació (període d'informació pública del 18 de juny al 30 de juliol del 2019)

 

Documentació del projecte

Memòria i annexos
document_num_1_-_memoria_i_annexossa.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
pressupost_mpte_2019.bc3 [BC3]document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]
M
Expropiacions
p03-2019_annex_expropiacions_sa.pdf [PDF]

Dades de l'obra