Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2019

Termini d'execució: del novembre del 2020 al novembre del 2021

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p02-2019_docum_1-memoria_annexos_sa.pdf [PDF]
Plànols
p02-2019_docum_2-planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p02-2019_docum_3-plec_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p02-2019_docum_4-pressupost.pdf [PDF]pressupost_mtct_2019_v.1.bc3 [BC3]
Expropiacions
p02-2019_annex_7_expropiacions_modificada_amb_diligencia_sa.pdf [PDF]
Títol: 
Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2019

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 11/2020 al 11/2021