Explotació

Informació

Des de la unitat d'Explotació tenim les funcions de:

  • Informar sobre l'estat de les carreteres
  • Actualització i manteniment del catàleg de la xarxa local de carreteres
  • Estudis de trànsit
  • Estudis d'accidentalitat a les carreteres
  • Autoritzacions i informes d'usos a la xarxa local de carreteres
  • Vigilància de la xarxa local de carreteres
  • Senyalització de la xarxa local de carreteres

Podeu descarregar-vos la següent informació relativa a:

autorització obres
mapa soroll
trànsit carreteres
mapa soroll

 

Qui ho gestiona: 
Explotació
A qui es dirigeix: 
A tots els ciutadans beneficiaris de la xarxa viària de la Diputació