Comunicació, informació i habilitats

Objectius

· Integrar les claus de la comunicació saludable amb l’usuari
· Aprendre a expressar-se amb l’usuari des de l’autenticitat, el respecte i l’empatia
· Desenvolupar el diàleg de forma constructiva
· Aprendre a treballar amb l’usuari de forma amigable, motivada i eficient
· Aconseguir eines per tal de motivar a l’usuari

Codi: 
C20-181
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Comunicació clara, directa i respectuosa
2. Gestió la pròpia dificultat per a ser assertiu
3. Posant límits sense reaccionar
4. Desenvolupament de la tolerància cap a l’ usuari
5. Assertivitat, autoestima i empatia
6. La cooperació vs. la competència: “jo guanyo - tu guanyes”
7. La comunicació no verbal, la més significativa
8. Com resoldre un conflicte
9. Les claus de la motivació personal
10. Com gestionar les emocions davant l’usuari
11. Feed-back: autoconeixement i millora personal

Destinataris

Personal de l’Administració local que desenvolupi tasques d’orientador laboral.

Metodologia

Exposició del docent i participació activa de l’alumnat a través de la videoconferència..

Objectius

Conéixer eines i pautes per millorar la productivitat en els equips de teletreball.

Codi: 
C20-195
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Teletreballar i treballar des de casa
2. Els tres súper poders del treball a distància: eines, sistemes de treball i hàbits
3. La preparació i rutines
4. Eines de treball
4.1. La gestió de les videoconferències (Zoom i Jitsi)
4.2. Missatgeria
4.3 Com coordinar i fer seguiment de projectes i tasques

Destinataris

Personal de l’administració local que tingui al seu càrrec equips de treball i als quals hagi de supervisar el teletreball.

Metodologia

Exposició teòrica i torn de preguntes.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
30 de setembre
Hores: 
de 10 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
100

C20-171 / Curs: Lideratge. Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Obert
Reforçar la confiança en un mateix.

C20-170 / Curs: Community manager a l’Administració pública. Gestió professional de les comunitats virtuals

Estat: 
Obert
Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.

Objectius

Aprendre a construir la marca pública del poble o ciutat i a comunicar-la.

Codi: 
C17-030
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Perquè és indispensable la marca de valor pública
2. Com es construeix i comunica
3. Exemples reals

Destinataris

Personal dels ens locals amb responsabilitat en l’àrea de comunicació.

Metodologia

La metodologia es basa en la conversa i intercanvi amb els assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
25 d'abril i 2 de maig
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Reflexionar i aprofundir en l’anàlisi de les responsabilitats de gestió i lideratge del comandament intermedi.
· Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que s’hi estableixen i el paper de la persona que lidera.
· Entendre els processos de la gestió del canvi.
· Adquirir habilitats comunicatives que afavoreixin el desenvolupament de l’equip de treball.
· Conèixer les claus de la gestió dels conflictes i la negociació per interessos.
· Ampliar coneixements i experiències sobre la motivació de les persones als equips de treball.

Codi: 
C17-025
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques
2. El treball en equip
2.1. Desenvolupament de l’equip
2.2. Les reunions de treball
3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament
3.1. Els processos de canvi a l’administració
3.2. El projecte de canvi
4. Habilitats d’influència i comunicació
5. Negociació i resolució de conflictes
5.1. Sistemes integrats de resolució de conflictes
5.2. Negociació: estratègies i fases
6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats.
6.1. Teories motivacionals
6.2. El clima de treball

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

Es portarà a terme amb una modalitat semipresencial. En la part presencial es desenvoluparan els continguts del curs i el treball virtual consistirà en lectura de la documentació i resolució dels casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
pendent de determinar - Sessions presencials: pendent de determinar
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

· Vèncer la por a parlar en públic.
· Millorar la qualitat de la comunicació verbal i del llenguatge corporal.
· Aprendre a establir canals de comunicació efectius.
· Desenvolupar habilitats comunicatives pròpies del discurs en públic.
· Reconèixer les habilitats d’atracció i persuasió.
· Manejar els diferents estats emocionals, especialment en situacions d’estrès.

Codi: 
C17-023
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. ESTAT INTERN ADEQUAT PER PARLAR EN PÚBLIC
1.2. Creences. Autoconcepte i autoimatge
1.3. Estats. Confiança i seguretat
1.4. Intencions. Objectius de la presentació
1.5. Estructuració interna del discurs


2. COMPORTAMENTS I HABILITATS
2.1. Comportaments
La veu. El ritme intern. El cos: moviment i desplaçament. La gestualitat. Les mans. L’expressió facial. La mirada.
2.2. Habilitats
L’estil personal de comunicació. Habilitats de presentació. Explicació d’històries. Claus d’humor. El què i el com. Principis de persuasió. Reconeixement dels receptors i de l’espai. Filtres de feedback i establiment de sintonia amb l’auditori

3. PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
3.1. Els objectius de l’exposició
3.2. L’organització de la informació
3.3. Les dosis de planificació i d’improvisació
3.4. El guió i els recursos mnemotècnics
3.5. L’adaptació del discurs al grau de formalitat
exigit per la situació comunicativa
3.6. Síntesi

Destinataris

Personal de l’Administració local que per requeriment del seu lloc de treball hagi de desenvolupar aquesta competència.

Metodologia

S’utilitza la metodologia de “la classe capgirada” en la que els alumnes adquireixen els coneixements teòrics a través de la lectura i visionat de vídeos i els coneixements pràctics en les classes presencials practicant els continguts apresos.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 9 de maig al 21 de juny Dates sessions presencials: 17 i 31 de maig i 14 de juny
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Prendre consciència de la importància de les preguntes com a reflectors d’enfocament del pensament.
· Conèixer els diferents tipus de preguntes i quan és més adequat utilitzar-les.
· Aprendre a manejar la conversa a partir de les preguntes
· Saber formular preguntes positives que col·laborin a l’obtenció de les respostes que ens són necessàries.

Codi: 
C17-022
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Destreses de conversa
1.1. Propietat de la conversa. Regles quan som propietaris
1.2. Tàctiques de conversa i importància de les preguntes
1.3. Tipus de converses. Converses crucials


2. Saber fer preguntes
2.1. El poder de les preguntes
2.2. Objectius de les preguntes
2.3. Tipus de preguntes
2.3.1. De desafiament
2.3.2. Recordatòries
2.3.3. De solució
2.3.4. D’acció
2.3.5. De dissociació
2.3.6. Que insinuen resposta


3. Preguntes poderoses i habilitats de coaching

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui formació en Habilitats comunicatives bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
4 i 6 d'abril
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.
· Ser capaços de crear, desenvolupar i mantenir comunitats virtuals mitjançant l’adquisició dels coneixements teòrics necessaris i l’elaboració i anàlisi d’una sèrie de casos i activitats pràctiques.

Codi: 
C17-018
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pla de comunicació digital. Estratègia de continguts, to i calendari de cada plataforma.
2. Estratègia per a Facebook.
3. Tècniques per impactar a Facebook.
4. Analítica (Facebook insights).
5. Twitter: aprendre a utilitzar el microblogging eficaçment.
6. Funcions avançades de Twitter.
7. Analítica (Twitter analytics).
8. Youtube: com triomfar a la xarxa.
9. Instagram: quin contingut hem de compartir?
10. Eines de monitorització de diverses xarxes socials.
11. Últimes tendències en comunicació a través de xarxes socials.

Destinataris

Personal de l’Administració local amb coneixements de xarxes socials que vulguin aprofundir en millorar l’estratègia de continguts.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb algunes introduccions teòriques.
Cada alumne haurà d’elaborar una pla de comunicació digital en xarxes socials.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Del 24 d'abril al 29 de maig
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana.
· Desenvolupar habilitats comunicatives per dur a terme comunicacions eficaces i eficients amb la ciutadania.
· Conèixer i posar en pràctica els elements del procés d’atenció a la ciutadania a les diferents situacions que es presenten en l’Administració local.
· Aprendre a manejar diferents tipus de situacions conflictives i a donar la resposta més adequada.
· Conèixer i aplicar els elements de l’atenció telefònica en l’atenció al públic.

Codi: 
C17-012
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Qualitat i atenció al ciutadà
2. La comunicació interpersonal i l’atenció al públic
3. El procés d’atenció al ciutadà
4. Resolució de situacions conflictives
5. L’atenció telefònica

Destinataris

Personal de l’Administració local que desenvolupi les seves funcions en àrees d’atenció al públic.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 4 de abril al 23 de maig Dates sessions presencials: 18 d’abril i 2 i 9 de maig
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats