Comunicació, informació i habilitats

Objectius

· Conèixer l’ús propi d’energia en les situacions habituals de treball.
· Aprendre a prioritzar les tasques
· Saber gestionar projectes i tasques en espais de temps (calendari, jornada laboral) mitjançant eines de planificació i programació
· Saber delegar de manera efectiva
· Saber conduir una reunió de manera eficient (assoliment d’objectius en el temps establert)

Codi: 
C15-033
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Principis en la gestió del temps
1.1. Les dificultats en la gestió del temps: indicadors
1.2. L’energia com a base del rendiment: concentració, ritmes i horaris
1.3. Maneres de projectar-se en el treball: proactivitat i reactivitat
2. Eines per analitzar l’ús del temps
2.1. Fulls de recollida de dades
2.2. Diagrama de Pareto
2.3. Full de racionalització del temps
3. Gestió del temps i lloc de treball: objectius i tasques en el temps
3.1. Definició d’objectius professionals i personals
3.2. Criteris per la priorització de les tasques: urgent i important, habitual iextraordinari
3.3. Estils de planificació i organització: avantatges i desavantatges
3.4. Eines de planificació a llarg, mig i curt termini: cronograma, agenda, full de treball diari, setmanal i mensual
3.5. Els lladres de temps: interrupcions, visites i telèfon
4. La delegació
4.1. El paper de les persones de l’equip: personal tècnic, Secretaris/àries, personal administratiu, personal auxiliar
4.2. El procés de delegació: què, a qui, com, quan
4.3. Delegar responsabilitat i delegar autoritat

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Activa, participativa i pràctica. El curs parteix de la realitat vivencial dels alumnes en el dia a dia en el seu lloc de treball.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 30 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
26 de maig, i 2 i 9 de juny
Hores: 
26 de maig i 2 de juny de 16.30 a 20 h - 9 de juny de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats