Cultura

Objectius

Assolir nous coneixements per l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

Codi: 
C20-199
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

Redacció d’un informe de necessitat en l’ambit de la contractació pública.

Destinataris

Gestors i gestores culturals d’àmbit local tant en ajuntaments com altres equipaments municipals que s’encarreguin des de la vessant tècnica, de la programació i organització d’esdeveniments culturals de manera continuada (nivell auxiliar, administratiu o tècnic).

Metodologia

L’aprenentatge s’assolirà a través de l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics prèviament exposats per la professora durant les sessions que es realitzaran mitjançant videoconferència.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
Sessions videoclasses: 15 i 17 de desembre del 2020
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Videoclasse
Places: 
15

Objectius

Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

Codi: 
C20-198
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

Redacció d’un informe de necessitat en l’ambit de la contractació pública.

Destinataris

Gestors i gestores culturals d’àmbit local d’equipaments públics dedicats a la realització d’obres teatrals, musicals i altres arts escèniques (nivell auxiliar, administratiu o tècnic).

Metodologia

L’aprenentatge s’assolirà a través de l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics prèviament exposats per la professora durant les sessions que es realitzaran mitjançant videoconferència.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
Sessions videoclasses: 3 i 10 de desembre del 2020
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Videoclasse
Places: 
15

C20-197 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública de festes majors.

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

C20-196 / Taller de redacció d’un informe de necessitat: contractació pública per a la gestió de centres cívics

Àmbit: 
Cultura
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Assolir nous coneixements per a l’el·laboració de l’informe de necessitat de contractació pública.

Objectius

· Conèixer en que consisteix el projecte Capsa de Música i que es fa a l’Oficina d’atenció al músic.

· Saber com es gestionen els drets dels autors.

Codi: 
JOR17-002
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 8.45 a 9 h
Recepció dels participants

de 9 a 9.15 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·ltre. Sr. Joan Olivella i Ricart
Diputat delegat del Servei d’Assistència al ciutadà (SAC) de la Diputació de Tarragona.

de 9.15 a 10.30 h
Que és l’aMt (Associació de músics de Tarragona).
El projecte Capsa de Música.
La gestió que es fa des de l’OAM (Oficina d’atenció al músic) pel col·lectiu i pels interessats.
Sr. Miguel A. Cruz Carmona. Músic i President de l’aMt.

de 10.30 a 11 h
Pausa

d’11 a 13.30 h
La tasca d’una entitat que gestiona els drets dels autors.
La funció i l’organització de la SGAE i la Fundació SGAE.
Sra. Agnela Domínguez. Directora de Comunicació i Activitats SGAE i Fundació SGAE a Catalunya.

Destinataris

Personal de l’Administració local relacionat amb les àrees de cultura i festes i professors de música.

Altres dades

Durada: 
4 hores lectives
Dies: 
6 d'abril de 2017
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
Places limitades

Objectius

· Aprofundir en el coneixement de la programació cultural com a principal instrument per a l’organització.
· Conèixer noves pràctiques i iniciatives de promoció cultural impulsades per altres administracions locals.

Codi: 
JOR17-001_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 16 a 16.15 h
Recepció dels participants


de 16.15 a 16.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·ltre. Sr. Joan Olivella i Ricart
Diputat delegat del Servei d’Assistència al ciutadà (SAC) de la Diputació de Tarragona.

de 16.30 a 20.30 h
1. Analitzar que fem
2. L’organització i programació
3. Comunicació i posicionament
4. Preguntes, intercanvis i recomanacions

A càrrec de: Sr. Magí Seritjol Ferré
Gestor cultural. Director del Festival Tàrraco Viva

Destinataris

Càrrecs electes i tècnics municipals relacionats amb cultura, festes i participació ciutadana.

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent segons el lloc.
Termini d’inscripció: 6 de març
Places limitades. Es confirma l’admissió.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
22 de març
Hores: 
de 16 a 20.30 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
40

Objectius

· Aprofundir en el coneixement de la programació cultural com a principal instrument per a l’organització.
· Conèixer noves pràctiques i iniciatives de promoció cultural impulsades per altres administracions locals.

Codi: 
JOR17-001_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

Programa
de 16 a 16.15 h
Recepció dels participants


de 16.15 a 16.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·ltre. Sr. Joan Olivella i Ricart
Diputat delegat del Servei d’Assistència al ciutadà (SAC) de la Diputació de Tarragona.


de 16.30 a 20.30 h
1. Analitzar que fem
2. L’organització i programació
3. Comunicació i posicionament
4. Preguntes, intercanvis i recomanacions


A càrrec de: Sr. Magí Seritjol Ferré
Gestor cultural. Director del Festival Tàrraco Viva

Destinataris

Càrrecs electes i tècnics municipals relacionats amb cultura, festes i participació ciutadana.

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent segons el lloc.

Termini d’inscripció: 6 de març
Places limitades. Es confirma l’admissió.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
15 de març
Hores: 
de 16 a 20.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
50

Objectius

Fer una aproximació al concepte de patrimoni cultural, en especial de patrimoni històric i a la seva gestió, socialització, investigació i protecció.

Codi: 
JOR16-001
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

9.00 h
Recepció dels participants
de 9.15 a 9.30 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.
de 9.30 a 10 h
El concepte de patrimoni cultural. Tipus de patrimoni.
de 10.00 a 10.30 h
La Llei del patrimoni cultural català: espais protegits, béns culturals d’interès
nacional, béns culturals d’interès local, béns catalogats i inventaris. El Decret legislatiu 1/2010 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
de 10.30 a 11.00 h
Col·loqui.
d’11.00 a 11.30 h
Pausa
d’ 11.30 a 12.00 h
Tendències actuals en patrimoni. Turisme cultural, ús social, desenvolupament.
de 12.00 a 12.30 h
Les convencions de la UNESCO: patrimoni mundial, patrimoni cultural immaterial, oportunitats.
de 12.30 a 12.50 h
Patrimoni reconegut per la UNESCO a les comarques de Tarragona.
de 12.50 a 13.10 h
Altres instruments internacionals. La Convenció de Faro (Consell d’Europa).
de 13.10 a 13.30 h
Col·loqui

Destinataris

Alcaldes, regidors i tècnics municipals relacionats amb la gestió del patrimoni (cultura, turisme, participació...).

Requisits

INSCRIPCIONS:

Queda exempt de pagament el personal d’ens locals adherits a l’AFEDAP.

La resta d’inscrits haurà d’abonar 13 euros a la Diputació de Tarragona al compte 2013-3056-07-0210098938, fent constar la referència SAM-JOR16-001, i fer arribar per fax el resguard d’ingrés a la Unitat de Formació: 977 291 537, indicant el nom i cognom de la persona inscrita.

Trametre per correu, fax o via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça amb el nom d’Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio.

Termini d’inscripció: 1 de març

Places limitades. No es confirma l’admissió. Només es comunicarà, si escau, la denegació d’assistència.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
9 de març de 2016
Hores: 
De les 9.30 a les 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
50

Objectius

· Conèixer els mètodes i estratègies que permeten sistematitzar la feina i que possibiliten un ús més eficaç i eficient del temps.
· Realitzar un diagnòstic personal sobre el nivell particular d’eficàcia en la pròpia gestió del temps.
· Aplicar tècniques per millorar l’organització de la feina.
· Conèixer i gestionar els agents interns i externs que distorsionen l’organització i la planificació de la nostra feina.

Codi: 
C15-089
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El temps i la seva gestió: concepte i característiques
2. Beneficis d’una gestió del temps apropiada
3. Eficàcia i eficiència en la gestió del temps
4. Tècniques per millorar la gestió del temps
5. “Els lladres del temps”. Identificació i control: les trucades, les interrupcions, les urgències, les reunions
6. El concepte de “pressió de feina”
7. Els factors generadors de l’estrès

Destinataris

Professionals de la gestió cultural de qualsevol àmbit a interessats en adquirir coneixements i millorar les seves competències en la gestió del temps i de l’estrès personal.

Metodologia

Metodologia de caràcter actiu i participatiu amb la intenció que els participants millorin les seves competències en la gestió del temps i de l’estrès i puguin transferir-ho en el seu entorn laboral i personal.

Altres dades

Durada: 
8 h
Dies: 
14 i 21 d'octubre
Hores: 
de 10 a 14.30 i de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Analitzar les novetats en el règim tributari de les entitats sense afany de lucre, tant pel que fa a l’impost sobre societats com pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, amb un enfocament eminentment pràctic i orientat a la comprensió de com afecten aquestes novetats en el dia a dia d’aquest tipus d’entitats.

Codi: 
JOR15-002
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

Analitzar les novetats en el règim tributari de les entitats sense afany de lucre, tant pel que fa a l’impost sobre societats com pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, amb un enfocament eminentment pràctic i orientat a la comprensió de com afecten aquestes novetats en el dia a dia d’aquest tipus d’entitats.

Destinataris

Personal de l’administració pública de les àrees de cultura, joventut, festes, participació ciutadana i àrees econòmiques.

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
28 d'abril de 2015
Hores: 
De 9.15 a 13 h
Lloc: 
Auditori de la Diputació de Tarragona
Subscriure a Cultura