Informàtica i noves tecnologies

Objectius

· Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.
· Adquirir les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma i professional amb Scribus.
· Dominar els conceptes bàsics relacionats amb l’edició editorial.
· Saber importar continguts i imatges externes per tal de donar una forma visualment atractiva al producte que s’està maquetant.
· Exportar el projecte per a diferents mitjans (impressió i digital).
· Aprendre a maquetar un cartell i una revista.
· Aprendre l’ús de l’eina Scribusgenerator

Codi: 
C17-046
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Configuració de Scribus
2. Funcions de Scribus.
3. Barres d’eines i barra d’estat
4. Crear un nou document
5. Inserció de noves pàgines
6. Marcs de texto
7. Guies grelles i marges
8. Marc d’imatge
9. Formes i polígons
10. Finestra de propietats
11. Agrupar i bloquejar objectes
12. Taules
13. Pàgines mestres i paginació
14. Utilitats de Scribus
15. Exporta a format PDF
16. Opcions d’impressió
17. Ús d’Scribusgenerator

Destinataris

Personal dels ens locals que necessiti manipular i crear publicacions al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica-pràctica de cadascun dels temes de manera que els alumnes ho desenvoluparant amb el seu ordinador.

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
17, 24, 26 i 30 de maig i 2 de juny
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Reus
Places: 
20

Objectius

· Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
· Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica.
· Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C17-053
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.
2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1. Document i expedient electrònic
2.2. Instruments del sistema de gestió documental
2.3. Preservació de documents electrònics
2.4. Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.
3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1. Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2. El registre d’apoderaments
3.3. Portal de tràmits, carpeta ciutadana registre electrònic.
4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1. Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2. L’Administració-xarxa
4.3. Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Exposició oral. És una formació conceptual sense pràctica.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
14 hores lectives
Dies: 
5, 12, 19 i 26 de juny
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

C17-042 / Curs: Producció de contingut creatiu i didàctic en entorns 2.0

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Crear contingut visual de forma ràpida i fàcil, obtenint resultats professionals.

C17-033 / Curs: Nou model de treball col·laboratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l’ordinador, internet i el programa Word.

Codi: 
C17-027
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ms Windows (4 h.)
1.1. Parts de l’ordinador
1.2. CPU1.
1.3. Treball en Windows
1.4. Personalització de l’entorn
1.5. Explorador de Windows
2. Ms Word (4 h.)
2.1. Introducció
2.2. Crear un document
2.3. Desar un document
2.4. Les vistes de Word
2.5. Copiar, moure i enganxar
2.6. Desfer i refer accions
2.7. Seleccionar text
2.8. Formats
2.9. Tabulacions
2.10. Ortografia
2.11. Numeració de llistes
2.12. Impressió de documents
3. Internet Explorer: Navegació i Serveis (2 h.)
3.1. Què és Internet?
3.2. Navegadors (Internet Explorer i altres)
3.3. Recerca d’informació a Internet
3.4. Altres serveis d’Internet

Destinataris

Personal de l’Administració local que no tingui coneixements d’usuari base d’ordinador.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
Dies: 22, 29 i 30 de maig
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h els dies 22 i 29 de maig i de 9.30 a 13.30 el dia 30 de maig
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
· Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica.
· Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C17-011
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.
2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1. Document i expedient electrònic
2.2. Instruments del sistema de gestió documental
2.3. Preservació de documents electrònics
2.4. Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.
3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1. Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2. El registre d’apoderaments
3.3. Portal de tràmits, carpeta ciutadana registre electrònic.
4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1. Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2. L’Administració-xarxa
4.3. Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Exposició oral. És una formació conceptual sense pràctica, que es realitzarà de forma presencia (P) a les Aules de Formació. Es podrà seguir per videoconferència (vc) en les seus dels consells comarcals.

 

 

 

 

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 16 d'abril de 2017, indicant el codi corresponent al lloc on voleu assistir.

C17-011_1: Aules de Formació. Diputació de Tarragona (P) / Ajuntament de Salou (vc)
C17-011_2: Consell Comarcal del Baix Ebre (vc)
C17-011_3: Consell Comarcal de la Conca de Barberà (vc)
C17-011_4: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (vc)
C17-011_5: Consell Comarcal del Priorat (vc)
C17-011_6: Consell Comarcal Alt Camp (vc)
C17-011_7: Consell Comarcal del Montsià (vc)
C17-011_8: Consell Comarcal de la Terra Alta (vc)

Altres dades

Durada: 
14 hores lectives
Dies: 
8, 15 i 25 de maig i 1 de juny
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
C17-011_1 Tarragona (p), C17-011_1: Salou (vc), C17-011_2: Tortosa (vc), C17-011_3: Montblanc (vc), C17-011_4: Móra d'Ebre (vc), C17-011_5: Falset (vc), C17-011_6: Valls (vc)- C17-011_7: Amposta (vc), C17-011_8: Gandesa (vc)
Places: 
25

Objectius

Adquirir uns coneixements avançats de treball amb un processador de texts, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora d’elaborar documents.

Codi: 
C17-052
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Formats de Pàgina
2. Seccions
3. Tabulacions
4. Columnes
5. Opcions en taules
6. Imatges
7. Elements gràfics
8. Taules de contingut
9. Formularis
10. Combinació de correspondència
11. Altres opcions de correspondència


* Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: OpenOffice 2003, 2007, 2010 i 2013.

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui coneixements previs de word.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
de l'11 de maig al 15 de juny
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
35

Objectius

· Gestionar un lloc web municipal basat en Drupal
· Elaborar continguts per a la web
· Desplegar les eines bàsiques de SEO
· Fer el seguiment de la web amb Google Analytics

Codi: 
C17-031
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Utilització i configuració del gestor de continguts Drupal
1.1. Identificació d’eines de continguts, estructura i gestió web
2. Definició d’objectius de la web
2.1. Funcionalitat i característiques requerides
2.2. Fixació mètrica de resultats
3. Desplegament de l’estructura web
3.1. Agrupació jeràrquicament dels continguts web
3.2. Categorització i organització dels continguts web
4. Elaboració de contingut i millora dels SEO web
4.1. Seccions, Apartats i subapartats, articles, notícies, agenda, formularis...
4.2. Utilització de metatags
5. Configuració i ús de Google Search Console
6. Configuració i seguiment amb Google Analytics

Destinataris

Personal de l’Administració local que estigui a càrrec de les webs

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
20 i 27 d’abril i 4, 11 i 18 de maig
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Saber què són i per a què serveixen les infografies.
· Entendre el procés de creació d’una infografía.
· Conèixer eines per crear infografies.

Codi: 
C17-026
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes bàsics de les infografies i les visualitzacions
2. Les infografies a les administracions públiques
3. Eines per fer infografies i visualitzacions
4. Construïm una infografia
4.1 Definició d’objectius, missatge i destinataris/àries
4.2. Criteris generals de la nostra infografia
4.3. Gestió de les dades
4.4. Disseny de la infografia
4.5. Elaboració de la infografia

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti comunicar dades i que tingui habilitats en la gestió d’eines informàtiques.

Metodologia

Es portarà a terme a travès d’una modalitat semipresencial on el treball virtual consistirà únicament en la presentació de les tasques i comentaris sobre les mateixes.

Altres dades

Durada: 
30 hores (25 presencials i 5 virtuals)
Dies: 
Dies: del 18 d’abril al 8 de maig Sessions presencials: 20 i 27 d’abril
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Adquirir habilitats necessàries per tal de desenvolupar les utilitats del full de càlcul.

Codi: 
C17-020
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Operacions amb fulls de càlcul
2. Introducció de dades
3. Aplicació de formats
4. Formats avançats
5. Fórmules i referències
6. Funcions I
7. Funcions II
8. Gràfics
9. Creació de plantilles
10. Impressió

 


* Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: OpenOffice 2003, 2007, 2010 i 2013.

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui coneixements bàsics d’excel.
Han de conèixer i saber treballar amb Internet.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per practicar els coneixements..

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
Del 20 de març al 10 de maig
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
35

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies