Informàtica i noves tecnologies

Objectius

· Crear i mantenir els contenidors Docker.
· Dissenyar l’arquitectura d’un cluster Docker Swarm i Kubernetes.
· Instal·lar i mantenir els clusters de Docker Swarm i Kubernetes.
· Parametritzar els contenidors.
· Depurar els errors a Docker i Kubernetes.

Codi: 
C20-162
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Contenidors i Docker
1.1. Docker
1.2. Docker Compose
1.3. Clusters Docker Swarm
2. Kubernetes
2.1. Concentració de logs amb Elasticsarch
2.2. Monitorització amb Prometheus

Destinataris

El curs està orientat a tots aquells professionals informàtics que desitgin poder crear contenidors amb Docker i desplegar tant dockers com aplicacions amb Kubernetes.

Metodologia

Formació que es durà a terme mitjançant exposició de temes i pràctiques a la mateixa aula.

Requisits

Coneixements bàsics d’informàtica a nivell de sistemes operatius, de xarxes i de Linux (equivalent a nivell LPIc 1).
Serà necessari portar a les sessions un ordinardor portàtil amb aquestes característiques mínimes: Màquina virtual Ubuntu 18.04 en mode bridge amb 2 CPUs, 4 GB de RAM i ethernet, i 60 GB de disc dur SSD o nvme. Idealment, 4 CPUs i 8 GB de RAM.

 

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
60 hores
Dies: 
8, 9, 14, 15, 23, 28 i 29 d’octubre i 13, 18, 20, 25 i 27 de novembre.
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Conèixer la utilitat i les opcions del programa Canva per crear cartells, tríptics, invitacions i infografies.

Codi: 
C20-191
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al Canva
2. Treball amb Text
3. Treball amb fons i imatges
4. Elements del Canva
5. Més elements, eines i organització
6. Tipus de plantilles a Canva
7. Més opcions de Canva
8. Opcions especials

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti comunicar-se amb el públic a través de mitjans gràfics.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia molt pràctica amb breus introduccions teòriques en text i en vídeo.

Requisits

REQUISITS

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2020.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 16 de setembre al 16 de novembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

C17-046 / Curs: Scribus

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.

C17-053 / Curs: Aspectes claus en l’administració electrònica per als ens locals

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.

Objectius

· Crear contingut visual de forma ràpida i fàcil, obtenint resultats professionals.
· Crear presentacions dinàmiques i originals.
· Millorar les comunicacions internes i externes

Codi: 
C17-042
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes de disseny i maquetació
a. Colors: Eines per creació de paletes de color
b. Ús de les tipografies
c. Grafisme: Il·lustracions, pictogrames
d. Tractament d’imatges
e. La percepció visual
2. Aplicacions i eines 2.0
a. Canva
b. Genial.ly
c. Altres tendències
3. On aplicar-ho?
a. Memòries, informes, presentacions
b. Web, blocs, mailing, xarxes socials...
c. Consells i recomanacions
4. D’on obtenir recursos?
a. Repositori d’imatges / il·lustracions
b. Recursos tipogràfics
c. Repositori d’icones, pictogrames, logotips,
formes
d. Els drets d’ús
5. Introducció al vídeo interactiu amb PlayFilm
6. Procés de publicació, difusió i seguiment/
actualització
7. El dret d’ús

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti crear continguts virtuals o presentacions.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
16 de juny i 3 i 5 de juliol
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.
· Conèixer com afecten aquestes eines col·laboratives la forma de treballar, de gestionar projectes i de comunicar-se amb l’equip de treball.
· Seleccionar eines 2.0 destinades a aprofitar tots aquests nous valors afegits.

Codi: 
C17-033
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El valor afegit de treballar al núvol
2. Treball de forma ordenada, sincronitzada i accessible
3. La seguretat i privacitat
4. Aplicacions al núvol per al treball
col·laboratiu
5. Com treballar en línia amb documents compartits
6. Eines de comunicació
6.1. Reunions en línia
6.2. Webinars
6.3. Videoconferència
7. Eines 2.0 per a la gestió d’equips i projectes
8. Ús dels dispositius mòbils: Treball sincronitzat

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi amb Internet i necessiti treballar de manera col·laborativa amb altres usuaris.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
15 i 31 de maig
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l’ordinador, internet i el programa Word.

Codi: 
C17-027
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ms Windows (4 h.)
1.1. Parts de l’ordinador
1.2. CPU1.
1.3. Treball en Windows
1.4. Personalització de l’entorn
1.5. Explorador de Windows
2. Ms Word (4 h.)
2.1. Introducció
2.2. Crear un document
2.3. Desar un document
2.4. Les vistes de Word
2.5. Copiar, moure i enganxar
2.6. Desfer i refer accions
2.7. Seleccionar text
2.8. Formats
2.9. Tabulacions
2.10. Ortografia
2.11. Numeració de llistes
2.12. Impressió de documents
3. Internet Explorer: Navegació i Serveis (2 h.)
3.1. Què és Internet?
3.2. Navegadors (Internet Explorer i altres)
3.3. Recerca d’informació a Internet
3.4. Altres serveis d’Internet

Destinataris

Personal de l’Administració local que no tingui coneixements d’usuari base d’ordinador.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
Dies: 22, 29 i 30 de maig
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h els dies 22 i 29 de maig i de 9.30 a 13.30 el dia 30 de maig
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
· Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica.
· Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C17-011
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.
2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1. Document i expedient electrònic
2.2. Instruments del sistema de gestió documental
2.3. Preservació de documents electrònics
2.4. Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.
3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1. Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2. El registre d’apoderaments
3.3. Portal de tràmits, carpeta ciutadana registre electrònic.
4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1. Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2. L’Administració-xarxa
4.3. Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Exposició oral. És una formació conceptual sense pràctica, que es realitzarà de forma presencia (P) a les Aules de Formació. Es podrà seguir per videoconferència (vc) en les seus dels consells comarcals.

 

 

 

 

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 16 d'abril de 2017, indicant el codi corresponent al lloc on voleu assistir.

C17-011_1: Aules de Formació. Diputació de Tarragona (P) / Ajuntament de Salou (vc)
C17-011_2: Consell Comarcal del Baix Ebre (vc)
C17-011_3: Consell Comarcal de la Conca de Barberà (vc)
C17-011_4: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (vc)
C17-011_5: Consell Comarcal del Priorat (vc)
C17-011_6: Consell Comarcal Alt Camp (vc)
C17-011_7: Consell Comarcal del Montsià (vc)
C17-011_8: Consell Comarcal de la Terra Alta (vc)

Altres dades

Durada: 
14 hores lectives
Dies: 
8, 15 i 25 de maig i 1 de juny
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
C17-011_1 Tarragona (p), C17-011_1: Salou (vc), C17-011_2: Tortosa (vc), C17-011_3: Montblanc (vc), C17-011_4: Móra d'Ebre (vc), C17-011_5: Falset (vc), C17-011_6: Valls (vc)- C17-011_7: Amposta (vc), C17-011_8: Gandesa (vc)
Places: 
25

Objectius

Adquirir uns coneixements avançats de treball amb un processador de texts, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora d’elaborar documents.

Codi: 
C17-052
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Formats de Pàgina
2. Seccions
3. Tabulacions
4. Columnes
5. Opcions en taules
6. Imatges
7. Elements gràfics
8. Taules de contingut
9. Formularis
10. Combinació de correspondència
11. Altres opcions de correspondència


* Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: OpenOffice 2003, 2007, 2010 i 2013.

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui coneixements previs de word.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
de l'11 de maig al 15 de juny
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
35

Objectius

· Gestionar un lloc web municipal basat en Drupal
· Elaborar continguts per a la web
· Desplegar les eines bàsiques de SEO
· Fer el seguiment de la web amb Google Analytics

Codi: 
C17-031
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Utilització i configuració del gestor de continguts Drupal
1.1. Identificació d’eines de continguts, estructura i gestió web
2. Definició d’objectius de la web
2.1. Funcionalitat i característiques requerides
2.2. Fixació mètrica de resultats
3. Desplegament de l’estructura web
3.1. Agrupació jeràrquicament dels continguts web
3.2. Categorització i organització dels continguts web
4. Elaboració de contingut i millora dels SEO web
4.1. Seccions, Apartats i subapartats, articles, notícies, agenda, formularis...
4.2. Utilització de metatags
5. Configuració i ús de Google Search Console
6. Configuració i seguiment amb Google Analytics

Destinataris

Personal de l’Administració local que estigui a càrrec de les webs

Metodologia

Teoricopràctica

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
20 i 27 d’abril i 4, 11 i 18 de maig
Hores: 
De 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies