Informàtica i noves tecnologies

Objectius

· Entendre de quina manera ITIL 4 convergeix amb les metodologies àgils, DevOps i Lean.

· Disposar d’elements que permetin entendre quina és la millor manera de gestionar els serveis de TI.

· Comprendre el marc de treball de gestió de serveis proposat per ITIL 4.

Codi: 
C19-120
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció
a) Introducció a la gestió de serveis en el món actual
b) Introducció a ITIL 4
c) Estructura i beneficis d’ITIL 4
d) Esquema de qualificació d’ITIL 4
2. La gestió de serveis: conceptes clau
3. Els principis guia
4. Les quatre dimensions de la gestió de serveis
5. El sistema de valor de servei (SVS)
6. Millora contínua
7. Visió general de les pràctiques d’ITIL

Destinataris

Personal tècnic d’ens locals de l’àmbit de noves tecnologies

Metodologia

Teoricopràctica. A travès de l’explicació de l’evolució d’una companyia fictícia en els seus intents d’incorporar l’Itil, es mostra com aplicar els conceptes d’Itil en les activitats d’una organització

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
14, 16, 21 i 23 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Dominar els conceptes bàsics de Dades Obertes (teòrics, legals i pràctics) i conèixer les seves principals experiències.

· Ser capaç de conèixer les principals fonts de Dades Obertes i algunes aplicacions pràctiques amb finalitat social, ciutadana o econòmica.

· Conèixer algunes eines bàsiques per a la reutilització de Dades Obertes.

Codi: 
C19-096
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes bàsics sobre l’Open Data i les seves normatives, regulacions i bones pràctiques
2. Bases legals i límits per publicar Dades Obertes. Lleis Open Data / Transparència que ens afecten a nivell Estatal & CCAA. Normativa Europea i tendències.
3. Fonts destacades en Dades Obertes i la seva tipologia per conèixer les principals eines ofimàtiques per utilitzar dades obertes.
4. Creació d’un portal de Dades Obertes (tipologies, característiques, eines).

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració local que vulgui conèixer les potencialitats de les Dades Obertes, els seus processos de gestió i els seus usos per a millorar els programes.

Metodologia

Aprendre a través de la pràctica. Activitats, exercicis i eines a nivell ofimàtic per poder aplicar de forma práctica l’ús de les Dades Obertes.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d’octubre
Hores: 
de 10 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

C19-119 / Curs: Infografia. 2.0. Millora les teves comunicacions corporatives

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Identificar les característiques bàsiques del procés de creació.

C19-163 / Curs: Tractament de la informació escrita

Estat: 
Obert
Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per treballar amb diverses opcions del programa.

Codi: 
C19-164
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Operacions amb fulls de càlcul
2. Introducció de dades
3. Aplicació de formats
4. Formats avançats
5. Fórmules i referències
6. Funcions I
7. Funcions II
8. Gràfics
9. Creació de plantilles
10. Impressió
11. Bases de dades
12. Taules dinàmiques

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui usuari i que vulgui aprofundir en els coneixements del programa.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.
Es farà una prova de nivell per tal de determinar si es tenen els coneixements previs necessaris per seguir el curs amb aprofitament.

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
25 hores virtuals
Dies: 
Del 28 d’octubre a 4 de desembre
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.
· Adquirir les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma i professional amb Scribus.
· Dominar els conceptes bàsics relacionats amb l’edició editorial.
· Saber importar continguts i imatges externes per tal de donar una forma visualment atractiva al producte que s’està maquetant.
· Exportar el projecte per a diferents mitjans (impressió i digital).
· Aprendre a maquetar un cartell i una revista.
· Aprendre l’ús de l’eina Scribusgenerator

Codi: 
C17-046
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Configuració de Scribus
2. Funcions de Scribus.
3. Barres d’eines i barra d’estat
4. Crear un nou document
5. Inserció de noves pàgines
6. Marcs de texto
7. Guies grelles i marges
8. Marc d’imatge
9. Formes i polígons
10. Finestra de propietats
11. Agrupar i bloquejar objectes
12. Taules
13. Pàgines mestres i paginació
14. Utilitats de Scribus
15. Exporta a format PDF
16. Opcions d’impressió
17. Ús d’Scribusgenerator

Destinataris

Personal dels ens locals que necessiti manipular i crear publicacions al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica-pràctica de cadascun dels temes de manera que els alumnes ho desenvoluparant amb el seu ordinador.

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
17, 24, 26 i 30 de maig i 2 de juny
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Reus
Places: 
20

Objectius

· Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
· Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica.
· Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C17-053
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.
2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1. Document i expedient electrònic
2.2. Instruments del sistema de gestió documental
2.3. Preservació de documents electrònics
2.4. Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.
3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1. Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2. El registre d’apoderaments
3.3. Portal de tràmits, carpeta ciutadana registre electrònic.
4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1. Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2. L’Administració-xarxa
4.3. Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Exposició oral. És una formació conceptual sense pràctica.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
14 hores lectives
Dies: 
5, 12, 19 i 26 de juny
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Crear contingut visual de forma ràpida i fàcil, obtenint resultats professionals.
· Crear presentacions dinàmiques i originals.
· Millorar les comunicacions internes i externes

Codi: 
C17-042
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes de disseny i maquetació
a. Colors: Eines per creació de paletes de color
b. Ús de les tipografies
c. Grafisme: Il·lustracions, pictogrames
d. Tractament d’imatges
e. La percepció visual
2. Aplicacions i eines 2.0
a. Canva
b. Genial.ly
c. Altres tendències
3. On aplicar-ho?
a. Memòries, informes, presentacions
b. Web, blocs, mailing, xarxes socials...
c. Consells i recomanacions
4. D’on obtenir recursos?
a. Repositori d’imatges / il·lustracions
b. Recursos tipogràfics
c. Repositori d’icones, pictogrames, logotips,
formes
d. Els drets d’ús
5. Introducció al vídeo interactiu amb PlayFilm
6. Procés de publicació, difusió i seguiment/
actualització
7. El dret d’ús

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti crear continguts virtuals o presentacions.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
16 de juny i 3 i 5 de juliol
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Conèixer els beneficis del treball al núvol i de les noves metodologies associades.
· Conèixer com afecten aquestes eines col·laboratives la forma de treballar, de gestionar projectes i de comunicar-se amb l’equip de treball.
· Seleccionar eines 2.0 destinades a aprofitar tots aquests nous valors afegits.

Codi: 
C17-033
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El valor afegit de treballar al núvol
2. Treball de forma ordenada, sincronitzada i accessible
3. La seguretat i privacitat
4. Aplicacions al núvol per al treball
col·laboratiu
5. Com treballar en línia amb documents compartits
6. Eines de comunicació
6.1. Reunions en línia
6.2. Webinars
6.3. Videoconferència
7. Eines 2.0 per a la gestió d’equips i projectes
8. Ús dels dispositius mòbils: Treball sincronitzat

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi amb Internet i necessiti treballar de manera col·laborativa amb altres usuaris.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
15 i 31 de maig
Hores: 
de 9 a 13.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l’ordinador, internet i el programa Word.

Codi: 
C17-027
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ms Windows (4 h.)
1.1. Parts de l’ordinador
1.2. CPU1.
1.3. Treball en Windows
1.4. Personalització de l’entorn
1.5. Explorador de Windows
2. Ms Word (4 h.)
2.1. Introducció
2.2. Crear un document
2.3. Desar un document
2.4. Les vistes de Word
2.5. Copiar, moure i enganxar
2.6. Desfer i refer accions
2.7. Seleccionar text
2.8. Formats
2.9. Tabulacions
2.10. Ortografia
2.11. Numeració de llistes
2.12. Impressió de documents
3. Internet Explorer: Navegació i Serveis (2 h.)
3.1. Què és Internet?
3.2. Navegadors (Internet Explorer i altres)
3.3. Recerca d’informació a Internet
3.4. Altres serveis d’Internet

Destinataris

Personal de l’Administració local que no tingui coneixements d’usuari base d’ordinador.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
Dies: 22, 29 i 30 de maig
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h els dies 22 i 29 de maig i de 9.30 a 13.30 el dia 30 de maig
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies