Informàtica i noves tecnologies

Objectius

Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.
Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.

Codi: 
C16-099
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què puc realitzar amb eines gratuïtes de disseny
2. Espais de treball
3. Domini dels menús, navegació y plantilles
4. Colors i ombres
5. Text i formats
6. Formes: retuladors, llapis, línies i fletxes
7. Imatges
8. Filtres per a les imatges
9. Publicació

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti comunicar-se amb el públic a través de mitjans gràfics.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
Codi C16-099_1: del 3 d'octubre al 7 de novembre. Codi C16-099_2: del 14 de novembre al 19 de desembre.
Lloc: 
On line
Places: 
25

Objectius

Aconseguir les competències necessàries per treballar més ràpidament i conèixer millor les eines que ens facilita aquesta suite ofimàtica.

Codi: 
C16-071
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Processador de textos Writer
a) Formats
b) Encapçalament i peu de pàgina
c) Gestió d’imatges
d) Formats avançats
e) Estils
f) Combinar correspondència


2. Full de càlcul Calc
a) Gestió dels fulls
b) Operacions aritmètiques i Suma()
c) Formats
d) Referències
e) Funcions
f) Gràfics
g) Llistes de dades


3. Presentacions amb Impress
a) Tipus de diapositives
b) Les vistes
c) Gestió de diapositives
d) Imatges
e) Animacions
f) Veure la presentació

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Valls que utilitzi aquest programa i que hagi realitzat el nivell 1.

Metodologia

Teoricopràctica, amb exposició del tema i realització d’exercicis.

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
Codi C16-071_1: dies 27 i 29 de setembre i 4, 6, 11, 13, 18 i 20 d'octubre. Codi C16-071_2: dies 25 i 27 d'octubre i 3, 8, 10, 15, 17 i 22 de novembre.
Hores: 
de 12 a 15 hores
Lloc: 
Valls
Places: 
20

Objectius

Conèixer amb profunditat les eines de les que disposa aquest programari lliure per a la realització de les feines d’ofimàtica.

Saber adaptar el documents elaborats amb MicrosoftOfficeal format de LibreOffice.

Adquirir rapidesa en la utilització d’aquestes eines i conèixer totes les possibilitats d’ús.

Codi: 
C16-070
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Processador de textos Writer
1.2. Formats de pàgina
1.3. Estils
1.3. Combinar correspondència
1.4. Crear sobres i etiquetes


2. Full de càlcul Calc
2.1. Operacions aritmètiques i sumatoris
2.2. Imprimir documents
2.3. Gràfics
2.4. Llistes de dades


3. Presentacions amb Impress
3.1. Tipus de diapositives
3.2. Les vistes
3.3. Animacions
3.4. Veure la presentació
3.5. Desar com a pàgina Web

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Reus, de totes les categories i que utilitzi aquest programari

Metodologia

Teoricopràctica, amb exposició del tema i realització d’exercicis.

Altres dades

Dies: 
3, 10, 17 i 24 d'octubrei 7 de novembre
Hores: 
de 9:30 a 12:30
Lloc: 
Reus
Places: 
20

Objectius

Adquirir els coneixements per crear una base de dades relacional i emmagatzemar l’històric de dades del seu departament i dades dels seus proveïdors o usuaris.

Obtenir llistats filtrats i combinar-los amb writer per fer cartes personalitzades.

Codi: 
C16-069
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Teoria de les bases de dades relacionals
2. Taules
3. Relacions
4. Consultes
5. Formularis
6. Informes
7. Enllaçar amb cartes i correspondències de Writer

Destinataris

Personal de l’Ajuntament de Valls.

Metodologia

Teoricopràctica, amb exposició del tema i realització d’exercicis.

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
21 i 28 de setembre, 5, 19 i 26 d'octubre i 2 de novembre
Hores: 
de 12 a 15 hores
Lloc: 
Valls
Places: 
20

Objectius


• Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
• Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
• Entendre el conceptes d’identitat digital i signatura electrònica
• Entendre el concepte d’interoperabilitat i la importància en les iniciatives de desenvolupament tecnològic de l’administració electrònica.
• Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C16-051_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.

2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1 Document i expedient electrònic
2.2 Instruments del sistema de gestió documental
2.3 Preservació de documents electrònics
2.4 Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.

3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1 Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2 El registre d’apoderaments
3.3 Portal de tràmits, carpeta ciutadana i registre electrònic.

4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1 Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2 L’Administració-xarxa
4.3 Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Metodologia teòrico-pràctica.

Altres dades

Durada: 
14 hores
Dies: 
10, 17, 24 d'octubre i 2 de novembre
Hores: 
de 16 a 19.30 hores
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

Donar a conèixer eines i productes per gestionar millor la geoinformació.

Codi: 
C16-009
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Programa MUC de cartografia urbana
2. Plataforma INSTAMAPS de gestió de geoinformació

Destinataris

Tècnics de totes les àrees que necessitin treballar geoinformació.

Metodologia

Explicació i torn de preguntes.

Requisits

Data límit d’inscripció: 20 de març

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
9 de juny
Hores: 
d’11 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir uns coneixements avançats de treball amb un processador de texts, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora d’elaborar un document complex, i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaren.

Codi: 
C16-040
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Formats de Pàgina
2. Seccions
3. Tabulacions
4. Columnes
5. Opcions en taules
6. Imatges
7. Elements gràfics
8. Taules de contingut
9. Formularis
10. Combinació de correspondència
11. Altres opcions de correspondència

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui usuari de Ms Word i que vulgui aprofundir en els coneixements d’aquest programa

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica.
De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.


* Es podrà realitzar el curs en una e les següents versions: 2003, 2007 i 2010.

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
De l'11 d'abril a l'11 de maig
Lloc: 
Virtual
Places: 
50

Objectius

Adquirir habilitats necessàries per tal de desenvolupar les utilitats del full de càlcul.

Codi: 
C16-037
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Operacions amb fulls de càlcul
2. Introducció de dades
3. Aplicació de formats
4. Formats avançats
5. Fórmules i referències
6. Funcions I
7. Funcions II
8. Gràfics
9. Creació de plantilles
10. Impressió

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui coneixements bàsics d’excel.
Han de conèixer i saber treballar amb Internet.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica.
De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.


* Es podrà realitzar el curs en una e les següents versions: 2003, 2007, 2010 i 2013.

Altres dades

Durada: 
25 hores
Dies: 
Del 17 de maig al 20 de juny
Lloc: 
Virtual
Places: 
50

Objectius

· Definir i dissenyar una identitat digital coherent amb el món dels joves i de referència on els professionals que treballen amb joves puguin generar sinèrgies.
· Aprofundir en les competències digitals dels professionals que treballen amb joves per adquirir estratègies d’intervenció a través de les xarxes socials.
· Desenvolupar estratègies de participació jove a través de les xarxes socials com a mecanisme de comunicació i fidelització del treball des dels serveis de joventut.
· Descobrir i aprendre a utilitzar diferents recursos TIC que permetin la seva integració en els hàbits dels professionals que treballen amb joves.

Codi: 
C16-006
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els joves i les tic: què sabem? On són a les xarxes socials? Com es comuniquen? Com participen? Conceptualització de la formació en Metodologia 2.O.
2. Definició i desenvolupament de la Identitat digital dels serveis de joventut.
3. Metodologia 2.0 i com utilitzem les TIC per informar, comunicar, treballar en xarxa, crear coneixement, fomentar la participació... Crèixer.
4. Professionals que treballen amb joves: L’escriptori virtual i com les eines 2.0 faciliten criteris d’eficiència i eficàcia.
5. La creació del Pla social mèdia en els serveis de Joventut i reptes de futur.

Destinataris

Tècniques de Joventut, dinamitzadors i dinamitzadores d’espais joves i professionals que treballin amb joves en els ens locals de la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Metodologia

Les sessions seran en format taller on els professionals aniran analitzant i dissenyant la seva estratègia digital de comunicació i participació.
Es treballarà amb ordinador, un per cada 2 persones com a màxim.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
10, 17, 24 i 31 de maig i 7 de juny
Hores: 
de 9.30 a 14.00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.
· Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.

Codi: 
C16-035
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què puc realitzar amb eines gratuïtes de disseny
2. Espais de treball
3. Domini dels menús, navegació y plantilles
4. Colors i ombres
5. Text i formats
6. Formes: retuladors, llapis, línies i fletxes
7. Imatges
8. Filtres per a les imatges
9. Publicació

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti comunicar-se amb el públic a través de mitjans gràfics.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques.
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
del 4 d’abril al 9 de maig
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies