Informàtica i noves tecnologies

Objectius

Crear una aplicació per a mòbil amb sistema operatiu Android.

Codi: 
C15-108
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com funciona App Inventor.
2 Con funciona l’aplicació per al mòbil.
3. Com s’aconsegueix crear un accés directe a la nostra aplicació mòbil.
4. Com podem fer difusió de la nostra aplicació.
5. Creació de 3 aplicacions: dues de mostra i una tercera adaptada a cada organització.

Destinataris

Personal de l’Administració local que treballi en serveis susceptibles de disposar d’APP.

Metodologia

Els alumnes hauran d’assistir a classe amb els seus ordinadors portàtils i si és possible amb un mòbil amb sistema operatiu Android. Si no es disposa del mòbil es podrà utilitzar un emulador que simula el mòbil a través del lloc web de l’APP Inventor (tot i que l’experiència és molt més positiva si l’alumne té el seu mòbil Android a mà).
El curs comença des de zero i no cal tenir cap coneixement bàsic més enllà de saber fer anar un ordinador i saber navegar per internet.

Altres dades

Durada: 
4 h
Dies: 
4 de novembre
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

Utilitzar de forma avançada documents ofimàtics en les seves tres principals vessants:
· Processador de text amb LibreOffice Writer.
· Fulls de càlcul amb LibreOffice Calc.
· Realització de presentacions amb LibreOffice Impress.

Codi: 
C15-095
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Personalització de menús i finestres
2. Combinació de dades
3. Plantilles
4. Creació d’un índex automàtic
5. Formularis
6. Writer
a) Enregistrament macros
b) Formats amb estils
c) Disseny de pàgina
d) Creació de seccions
e) Combinació de correspondència
f) Fórmules amb Writer.
g) Etiquetes amb base de dades
7. Calc
a) Format condicional
b) Anàlisi de dades
c) L’eina Solver
8. Impress
a) Estructures amb Impress
b) Pàgines mestre

Destinataris

Personal de l’Administració local amb coneixements bàsics d’ofimàtica i Internet.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats
Es necessita disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
30 h
Dies: 
De l'1 al 22 d'octubre
Places: 
25

Objectius

· Crear un lloc web bàsic personalitzat basat en Drupal.
· Conèixer les tasques bàsiques d’administració d’un lloc web creat amb el gestor de continguts Drupal

Codi: 
C15-080
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Engegar entorn (LAMP).
2. Instal·lació del Gestor de Continguts.
3. Configuracions bàsiques.
4. Instal·lació, configuració i ús de mòduls bàsics.
5. Descàrrega de temes de la web de Drupal o comprats (Themeforest, etc...)
6. Update del core de Drupal i Módulos.
7. Exercici: Construcció d’un lloc web bàsic.

Destinataris

Personal tècnic informàtic de l’Administració local

Metodologia

Metodologia teoricopràctica.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
16, 23 i 30 d'octubre
Hores: 
9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Objectius

· Obtenir una visió general de la factura electrònica.
· Conèixer la normativa que afecta als proveïdors que facturen a les administracions públiques.
· Conèixer els canals d’entrada que les administracions han de proporcionar per a la recepció de les factures electròniques.

Codi: 
C15-079_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Factura electrònica.
a ) Visió general.
b ) Què és ?
c ) Formats.
d ) Com es genera?
e ) Com es pot visualitzar?
2. Normativa que regula la progressiva implantació de la factura electrònica.
Evolució a l’administració pública.
3. Anàlisi dels diferents canals d’entrada de les factures electròniques a les
adminsitracions públiques.
4. Què han de conèixer els treballadors públics que tractaran les factures
electròniques

Destinataris

Personal de l’Administració local que gestioni factures dels proveïdors en el seu departament o àrea de treball.

Metodologia

Teoricopràctica.

Altres dades

Durada: 
6 h
Dies: 
6 i 8 d'octubre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les aplicacions a l’hora de fer anàlisi de dades, crear càlculs, funcions i gràfics.

Codi: 
C15-016
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Formats avançats
2. Funcions II
3. Gràfics
4. Personalització de gràfics
5. Bases de dades
6. Bases de dades II
7. Taules de dades
8. Buscar Objectiu i Solver
9. Administrador d’escenaris
10. Taules dinàmiques

Destinataris

Personal que tingui coneixments bàsics d’Excel i que sàpiga treballar amb Internet

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica.
De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: 2003, 2007, 2010 i 2013

Altres dades

Durada: 
25 h
Dies: 
del 27 d’abril a l’11 de juny
Places: 
50

Objectius

Conèixer el funcionament bàsic de la base de dades per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions.

Codi: 
C15-015
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Què és Access?
2. Taules I
3. Introducció de dades a la taula
4. Edició de dades
5. Modificació del disseny d’una taula
6. Tractament d’una taula com un objecte
7. Relacions
8. Creació i disseny d’una consulta
9. Consultes de selecció
10. Formularis I
11. Informes I

Destinataris

Personal que necessiti treballar amb Access i que no tingui coneixements del programa.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica.
De cada explicació teòrica es desenvolupen exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

* Es podrà realitzar el curs en una de les següents versions: 2003, 2007 i 2010

Altres dades

Durada: 
25 h
Dies: 
Dies: del 18 de maig al 3 de juliol
Places: 
45

Objectius

Aconseguir les competències necessàries per treballar més ràpidament i conèixer millor les eines que ens facilita aquesta suite ofimàtica

Codi: 
C15-039
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Processador de textos Writer
1.1. Formatar documents
1.2. Encapçalament i peu de pàgina
1.3. Gestió d’imatges
1.4. Estils
1.5. Combinar correspondència amb Base
2. Full de càlcul Calc
2.1. Gestió de fulls
2.2. Formatar documents
2.3. Operacions aritmètiques
2.4. Referències
2.5. Funcions
2.6. Imprimir documents
2.7. Gràfics
2.8. Llistes de dades

Destinataris

Personal que utilitzi aquest programa, preferentment de l’Ajuntament de Valls

Metodologia

Tericopràctica, amb exposició del tema i realització d’exercicis

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
15, 22 i 29 d’abril, 6 i 13 de maig
Hores: 
d'11 a 14 h
Lloc: 
Valls
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies