Medi Ambient i Salut

Objectius

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

Codi: 
C19-020
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

BLOC 1. INTRODUCCIÓ
Concepte de piscina
Riscos
Contaminació de l’aigua
Tractaments
Normativa
Posta en marxa / hivernació
BLOC 2. NORMATIVA
Normativa aplicable a la piscina
Normativa aplicable a la instal·lació
Normativa aplicable a l’aigua
Pla de formació
Plans d’autocontrol
Paràmetres influents
BLOC 3. TRACTAMENT DE L’AIGUA
Funcionament i tipus d’instal·lacions
Tractament físic (filtració)
Control de l’aigua
Tractament químic
BLOC 4. PRÀCTIQUES

Destinataris

Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal·lacions.

Requisits

Formulari d'inscripció al curs
http://www.dipta.cat/ca/inscripcio-activitat-formativa

 


INFORMACIÓ GENERAL PLA AFEDAP 2019
http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/informacio_general_2019.pdf

 


Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 31 de març de 2019.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
4, 6, 11, 13 de juny
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

Codi: 
C19-016
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

BLOC 1. INTRODUCCIÓ
Concepte de piscina
Riscos
Contaminació de l’aigua
Tractaments
Normativa
Posta en marxa / hivernació
BLOC 2. NORMATIVA
Normativa aplicable a la piscina
Normativa aplicable a la instal·lació
Normativa aplicable a l’aigua
Pla de formació
Plans d’autocontrol
Paràmetres influents
BLOC 3. TRACTAMENT DE L’AIGUA
Funcionament i tipus d’instal·lacions
Tractament físic (filtració)
Control de l’aigua
Tractament químic
BLOC 4. PRÀCTIQUES

Destinataris

Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal·lacions.

Requisits

Formulari d'inscripció al curs
http://www.dipta.cat/ca/inscripcio-activitat-formativa

 


INFORMACIÓ GENERAL PLA AFEDAP 2019
http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/informacio_general_2019.pdf

 


Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 31 de març de 2019.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
14, 16, 21, 23 de maig
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

JOR17-006 / Taller formatiu: Com gestionar casos de nidificació de tortugues marines i encallament de cetacis a les platges i litoral?

Presencial
Jornada
Estat: 
Curs Finalitzat
Capacitar el personal municipal per saber què fer en casos d’incidències d’una espècie marina protegida al litoral (especialment amb tortugues o cetacis)

C17-037 / Curs: Primers auxilis

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
· Aprendre a prevenir accidents · Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis · Identificar i resoldre situacions d’urgència vital

Objectius

Saber executar les funcions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc de legionel·losi.

Codi: 
C17-029
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Importància sanitària de la legionel·losi
2. Àmbit legislatiu
3. Criteris generals de neteja i desinfecció
4. Salut pública i salut laboral
5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003
6. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control
7. Visita a instal·lacions

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
25 hores lectives
Dies: 
Dies: 12, 16, 19, 23 i 26 de maig Lloc: es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Hores: 
De 9 a 14.30 h (el 23 de magi es farà una sessió pràctica, un grup al matí i un a la tarda)
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

Objectius

Exposar diferents aspectes de l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com les casuístiques en la seva aplicació i, per altra part, avançar els objectius de l’avanprojecte de la nova Llei de Qualitat Ambiental, en el marc d’un procés participatiu que s’iniciarà en aquesta jornada.

Codi: 
JOR16-007
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.45 a 10 h Recepció dels participants
de 10 a 10.15 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

Sra. Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

de 10.15 a 11 h
Modificacions normatives de la Llei 20/2009 i objectius estratègics de la nova Llei de Qualitat Ambiental
Sr. Pere Poblet i Tous
Subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental

d’11 a 11.15 h
Pausa

d’11.15 a 11.45 h
Document de criteris de substancialitat en les modificacions de les activitats
Sr. Joan Ramon Cabello Rimbau. Responsable d’Avaluació d’Activitats del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d’Activitats

d’11.45 a 12.15 h
Balanç del sistema d’inspeccions ambientals de l’annex I (2014-2016), controls sectorials i sistema de controls ambientals
Sr. Xavier Gómez Olmos.
Responsable de Seguiment i Vigilància Ambiental del Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats

de 12.15 a 12.45 h
Projecte de Decret (CAPCA) que regula les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera
Sra. Meritxell Rodríguez Viloca. Cap de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire

de 12.45 a 13.15 h
Sistemes de qualificació ambiental
Sra. Maria José Sarrias Galcerán.
Cap del Servei de Qualificació Ambiental

de 13.15 a 13.45 h
Interacció administrativa entre la Generalitat i l’Administració local en els procediments d’intervenció ambiental dins el marc de la Llei 20/2009
Sr. Xavier Artigas Iaraegui.
Cap de l’Oficina de Medi Ambient de Terres de l’Ebre

de 13.45 a 14.15 h Qüestions i debat

Destinataris

Alcaldes, regidors i tècnics municipals que desenvolupen tasques relacionades amb la gestió del territori i la sostenibilitat (qualitat ambiental, canvi climàtic, intervenció i qualificació ambiental, avaluació d’activitats, vigilància ambiental, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, qualificació ambiental...), els membres dels equips directius dels ajuntaments i entitats locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, així com el conjunt d’agents implicats (Administracions, empresaris, consultories i enginyeries, entitats de control, etc.).

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
18 de novembre
Hores: 
de 9.45 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_3
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
24 i 25 de novembre
Hores: 
de 10 a 14 hores
Lloc: 
Tarragona

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
10 i 11 de novembre
Hores: 
de 10 a 14 hores
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
20 i 21 d'octubre
Hores: 
de 10 a 14:30 hores
Lloc: 
Móra d'Ebre
Places: 
25

Objectius

Comunicar i potenciar les sinergies i l’estandardització de polítiques i iniciatives en l’àmbit local.
Explicar les recomanacions i eines que l’Institut Català d’Energia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Plataforma LIVE han elaborat.

Codi: 
J16-005
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.45 a 10 h
Recepció dels participants
de 10 a 10.10 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous . President de la Diputació de Tarragona.
de 10 a 10.40 h
Estat de l’art local i internacional de la mobilitat amb noves fonts d’energia. Presentació de la Plataforma LIVE.
Sr. Àngel López Rodríguez. Director de la Plataforma LIVE.
de 10.40 a 11.15 h
Recomanacions d’accions municipals i eines d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emissions.
Sr. Rossend Bosch i Casadevall. Responsable de projectes de mobilitat sostenible AMB.
Sr. Miquel Àngel Escobar i Mariné. Responsable de mobilitat de l’Institut Català d’Energia.
d’11.15 a 11.30 h
Mobilitat elèctrica i sostenible: aspectes ambientals
Sra. Maria José Sarrias i Galcerán. Cap de servei de Qualificació Ambiental.
de 11.30 a 12.30 h
Taula rodona sobre INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA d’accés públic. Precs i preguntes
Sr. José Maria de Goya García. Ajuntament de Tarragona.
Sr. Alejandro Garcia Muñoz. Ajuntament de Reus.
Sr. Jorge Ríos Cortes. CEO enginyeria etecnic.
Sr. Josep Cester i Bofarull. Aplicació sobre infraestructura de mobilitat elèctrica. PlaceToPlug.

Destinataris

Càrrecs electes, tècnics de medi ambient, urbanisme i altres que els hi pugui interessar de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l’Ebre.

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent.
Termini d’inscripció: 8 de maig
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.
Inscripció gratuïta.
Codi: J16-005

Altres dades

Durada: 
2 hores i 30 minuts
Dies: 
18 de maig
Hores: 
de 9.45 a 12.30 hores
Lloc: 
Aules de Formació
Places: 
50

Pàgines

Subscriure a Medi Ambient i Salut