Medi Ambient i Salut

Objectius

· Capacitar el personal municipal per saber què fer en casos d’incidències d’una espècie marina protegida al litoral (especialment amb tortugues o cetacis)

· Fer un simulacre a la platja per aplicar el protocol d’actuació

Codi: 
JOR17-006
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

Programa
de 9.45 a 10 h
Recepció dels participants.
Benvinguda i presentació de la sessió.

de 10 a 11.45 h
Nidificació de tortugues marines: teoria
Elena Abella. Doctora en Ecologia Marina.

d’11.45 a 12 h
Encallament de cetacis: teoria
Anna Casquet. Biòloga Fundació CRAM.

de 12 a 12.40 h
Nidificació de tortugues marines: pràctica
Elena Abella. Doctora en Ecologia Marina.

de 12.40 a 13 h
Encallament de cetacis: pràctica
Anna Casquet. Biòloga Fundació CRAM.

Destinataris

Personal municipal vinculat a la gestió de les platges: tècnics de medi ambient, brigada, manteniment i neteja de platges...

Altres dades

Durada: 
3 hores
Dies: 
· 20 d’abril de 9.30 a 13 h. a Calafell Codi: JOR17-006_1 - Calafell - Centre Cívic Cinema Iris. C/ Vilamar, 21. · 25 d’abril de 9.30 a 13 h. a l’Hospitalet de l’Infant Codi: JOR17-006_2 - l’Hospitalet de l’Infant - Centre Cultural Infant Pere. Sala Bonet Castellana. Carrer Ramon Berenguer IV, 2.
Hores: 
de 10 a 13 hores
Lloc: 
Calafell (20 d'abril) - Hospitalet de l'Infant (25 d'abril)
Places: 
Limitades

Objectius

· Aprendre a prevenir accidents
· Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis
· Identificar i resoldre situacions d’urgència vital

Codi: 
C17-037
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Cadena de supervivència universal a l’entorn laboral.
2. Pautes d’actuació davant una situació d’emergència: Conducta PAS.
3. Suport Vital Bàsic.
4. Posició lateral de seguretat.
5. Avaluació inicial.
6. Obstrucció de via aèria per cos estrany.
7. Hemorràgies, ferides, cremades.
8. Traumatismes.
9. Urgències mèdiques.
10. Intoxicacions.
11. La farmaciola.
12. Prevenció: conducta AVA.

Destinataris

Personal de l’Administració local, preferentment que desenvolupi les seves funcions en l’atenció al públic.

Metodologia

El curs combinarà exposicions teòriques amb exercicis pràctics.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
20 i 27 d'abril
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25

C17-029 / Curs: Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Presencial
Curs
Estat: 
Curs Finalitzat
Saber executar les funcions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc de legionel·losi.

Jornada: Procés participatiu de l’Avantprojecte de Llei de Qualitat Ambiental i l’aplicació de la Llei 20/2009

Presencial
Jornada
Estat: 
Curs Finalitzat
Exposar diferents aspectes de l’actual Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com les casuístiques en la seva aplicació i, per altra part, avançar els objectius de l’avanprojecte de la nova Llei de Qualitat Ambiental, en el marc d’un procés participatiu que s’iniciarà en aquesta jornada.

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_3
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
24 i 25 de novembre
Hores: 
de 10 a 14 hores
Lloc: 
Tarragona

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
10 i 11 de novembre
Hores: 
de 10 a 14 hores
Lloc: 
Tortosa
Places: 
25

Objectius

Conèixer la responsabilitat dels diferents actors implicats en la gestió de l’aigua.
Conèixer les contaminacions més habituals i persistents de l’aigua.
Exposar els tractaments i productes que es poden aplicar a l’aigua de consum humà i saber els riscos que implica la utilització de productes químics.
Passar de tenir un pla de gestió de l’abastament (PAG) a aplicar-lo.

Codi: 
C16-064_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’aigua de consum humà. Marc legal. La responsabilitat dels ajuntaments.Informes sanitaris.
2. Les infraestructures d’un sistema de subministrament d’aigua de consum. Contaminació de l’aigua: persistència de determinats contaminants. Riscos sanitaris.
3. Tractament de l’aigua. Productes de tractament de l’aigua. Riscos químics i prevenció.
4. Bones pràctiques en el manteniment, neteja de les instal.lacions.
5. Els incompliments. La comunicació a la població.
6. La gestió d’una instal.lació d’aigua de consum. Planificar les actuacions. Registres. Què ha d’incloure el PAG.

Destinataris

Agutzils, tècnics d’administracions municipals, personal responsable del control d’aigua potable.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
20 i 21 d'octubre
Hores: 
de 10 a 14:30 hores
Lloc: 
Móra d'Ebre
Places: 
25

Objectius

Comunicar i potenciar les sinergies i l’estandardització de polítiques i iniciatives en l’àmbit local.
Explicar les recomanacions i eines que l’Institut Català d’Energia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Plataforma LIVE han elaborat.

Codi: 
J16-005
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Jornada

Programa

de 9.45 a 10 h
Recepció dels participants
de 10 a 10.10 h
Benvinguda i presentació de la sessió
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous . President de la Diputació de Tarragona.
de 10 a 10.40 h
Estat de l’art local i internacional de la mobilitat amb noves fonts d’energia. Presentació de la Plataforma LIVE.
Sr. Àngel López Rodríguez. Director de la Plataforma LIVE.
de 10.40 a 11.15 h
Recomanacions d’accions municipals i eines d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emissions.
Sr. Rossend Bosch i Casadevall. Responsable de projectes de mobilitat sostenible AMB.
Sr. Miquel Àngel Escobar i Mariné. Responsable de mobilitat de l’Institut Català d’Energia.
d’11.15 a 11.30 h
Mobilitat elèctrica i sostenible: aspectes ambientals
Sra. Maria José Sarrias i Galcerán. Cap de servei de Qualificació Ambiental.
de 11.30 a 12.30 h
Taula rodona sobre INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA d’accés públic. Precs i preguntes
Sr. José Maria de Goya García. Ajuntament de Tarragona.
Sr. Alejandro Garcia Muñoz. Ajuntament de Reus.
Sr. Jorge Ríos Cortes. CEO enginyeria etecnic.
Sr. Josep Cester i Bofarull. Aplicació sobre infraestructura de mobilitat elèctrica. PlaceToPlug.

Destinataris

Càrrecs electes, tècnics de medi ambient, urbanisme i altres que els hi pugui interessar de les entitats locals del Camp de Tarragona i de les terres de l’Ebre.

Requisits

Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a jornades indicant el codi corresponent.
Termini d’inscripció: 8 de maig
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.
Inscripció gratuïta.
Codi: J16-005

Altres dades

Durada: 
2 hores i 30 minuts
Dies: 
18 de maig
Hores: 
de 9.45 a 12.30 hores
Lloc: 
Aules de Formació
Places: 
50

Objectius

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal.lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

Codi: 
C16-015
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Legislació aplicable
1.1. Tramitació administrativa
2. Condicions generals per al bon estat sanitari
3. Instal.lacions i serveis
4. Aigua
5. Autocontrol – Registres de dades
6. Recomanacions sanitàries / Riscos sanitaris
7. Visita a instal.lacions

Destinataris

Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Requisits

Data límit d’inscripció: 20 de març

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
Codi - C16-015_1: dies 20, 23, 25 i 27 de maig a Tarragona Codi - C16-015_2: 30 de maig, 1, 2 i 3 de juny a Tortosa
Hores: 
Horari: de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona - Tortosa
Places: 
15

Objectius

Codi: 
JOR15-005
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

9.30 - 10.00 h Presentació
10.00 - 11.30 h Taula Rodona: Exemples de gestió
11.30 - 12.00 h Pausa-Cafè
12.00 - 13.30 h Taula Rodona: Un model de turisme propi per al Priorat en el marc de la candidatura i de l’aposta pel paisatge
13.30 - 14.00 h Conclusions
Cloenda

Destinataris

Ciutadans en general, especialment els implicats en el sector turístic; càrrecs electes i personal dels ens locals vinculats amb la gestió turística, cultural, patrimonial i paisatgística. Estudiants universitaris.

Altres dades

Durada: 
de 9 a 14 h
Dies: 
14 d'abril de 2015
Lloc: 
Auditori del Departament de Cultura a Tarragona C/ Major, 14 Tarragona
Places: 
Places limitades

Pàgines

Subscriure a Medi Ambient i Salut