Medi Ambient i Salut

Objectius

Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal.lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.

Codi: 
C16-015
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Legislació aplicable
1.1. Tramitació administrativa
2. Condicions generals per al bon estat sanitari
3. Instal.lacions i serveis
4. Aigua
5. Autocontrol – Registres de dades
6. Recomanacions sanitàries / Riscos sanitaris
7. Visita a instal.lacions

Destinataris

Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.

Metodologia

Teoricopràctica amb demostració in situ dels continguts a través de la visita a les instal.lacions.

Requisits

Data límit d’inscripció: 20 de març

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
Codi - C16-015_1: dies 20, 23, 25 i 27 de maig a Tarragona Codi - C16-015_2: 30 de maig, 1, 2 i 3 de juny a Tortosa
Hores: 
Horari: de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona - Tortosa
Places: 
15

Objectius

Codi: 
JOR15-005
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

9.30 - 10.00 h Presentació
10.00 - 11.30 h Taula Rodona: Exemples de gestió
11.30 - 12.00 h Pausa-Cafè
12.00 - 13.30 h Taula Rodona: Un model de turisme propi per al Priorat en el marc de la candidatura i de l’aposta pel paisatge
13.30 - 14.00 h Conclusions
Cloenda

Destinataris

Ciutadans en general, especialment els implicats en el sector turístic; càrrecs electes i personal dels ens locals vinculats amb la gestió turística, cultural, patrimonial i paisatgística. Estudiants universitaris.

Altres dades

Durada: 
de 9 a 14 h
Dies: 
14 d'abril de 2015
Lloc: 
Auditori del Departament de Cultura a Tarragona C/ Major, 14 Tarragona
Places: 
Places limitades

Objectius

· Fomentar la prevenció i les mesures d’autoprotecció davant els incendis forestals durant tot l’any.

· Donar a conèixer als responsables polítics i tècnics municipals les mesures de prevenció i d’autoprotecció en urbanitzacions, nuclis i cases aïllades que s’han de dur a terme durant els mesos d’hivern i primavera per minimitzar -ne el risc i reduir l’impacte dels incendis forestals amb l’arribada de l’època de major perill.

· Informar de les eines de suport i d’ajut que disposen els ens locals per executar les mesures preventives.

Codi: 
JOR15-003
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

9.30 h
Recepció dels participants

de 9.45 a 10.15 h
Presentació
Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona.

Pere Omedes Pérez
Subdirector general del Agents Rurals. Direcció General de Medi Natural i Diversitat

Jaume Guamis Tohà
Subdirector general de Programes en Protecció Civil. Direcció General de Protecció Civil

10.15 h
Marc legal i les mesures de prevenció
Eines de previsió de l’índex de perill
(Pla Alfa) i mesures preventives segons el nivell d’activació.

Sessió a Tarragona:
Sr. Càndido Rincón Olmedo
Cap de Regió del CAR a Tarragona
Sr. Esteve Canyameres Ramoneda
Cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals. Direcció General de Medi Natural i Diversitat

Sessió a Tortosa:
Sr. Miquel Àngel Garcia Readigos
Cap de Regió del CAR a Terres de l’Ebre

10.45 h
Línies d’actuació de la Diputació en prevenció d’incendis: eines de suport municipal
Sr. Josep Maria Prunera Figuerola. Cap de Medi Ambient, Salut pública i Territori del SAM

11 h
L’autoprotecció davant els incendis forestals (urbanitzacions i cases aïllades).

Sessió a Tarragona:
Sra. Eli Llombart Corbella. Responsable de Protecció Civil. Serveis Territorials de Protecció Civil a Tarragona.

Sessió a Tortosa:
Sr. Miquel Alonso Cruelles. Responsable de Protecció Civil. Serveis Territorials de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre.

11.15 h
Taula rodona amb la participació dels ponents, un representant del cos de Mossos d’Esquadra i un altre de Bombers de la Generalitat.
Modera: Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.

Destinataris

Alcaldes, regidors, responsables polítics i tècnics municipals i comarcals.

Altres dades

Durada: 
2 hores
Dies: 
25 de març de 2015 a Tarragona / 27 de març de 2015 a Tortosa
Hores: 
de 9.30 a 11.15 h
Lloc: 
25 de març: Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. / 27 de març: Conservatori de música de Tortosa

Objectius

Adquirir els coneixements més elementals per poder oferir una ajuda eficaç als nens que han patit una situació d’emergència.

Codi: 
C15-046
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

1. Pautes d’actuació davant una situació d’emergència: Conducta PAS (protegir, avisar, socórrer)
1.1. Suport vital bàsic en nadons i nens. Seqüència d’actuació
1.2. Posició lateral de seguretat
2. Obstrucció de la via aèria per cos estrany
3. Hemorràgies
3.1. Ferides i rascades
4. Traumatismes, caigudes i cops
4.1. Embenats
5. Problemes mèdics: convulsions i síncop

Destinataris

Personal educatiu de la Llar d’infants de l’Hospitalet de l’Infant.

Metodologia

Pràctica i participativa.

Requisits

El termini d'inscripció finalitza el 15 de març de 2015

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
7, 8, 14 i 15 d’abril
Hores: 
de 18 a 20.30 h
Lloc: 
l’Hospitalet de l’Infant
Places: 
25

Objectius

· Conèixer la importància d’incorporar la perspectiva ambiental a la compra i contractació pública.
· Conèixer com introduir la variable ambiental en tot el procés de contractació per obtenir els màxims beneficis i minimitzar les dificultats.

Codi: 
C15-001
Estat: 
Curs Finalitzat

Programa

9.30 - 10.30 h. Per què cal introduir consideracions ambientals a la contractació pública? La funció bàsica de la compra pública i el seu ús com a instrument polític. Beneficis de la compra verda i el mandat per
implementar-la.
10.30 - 11 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Planificació. El cicle de la compra (planificació, licitació, seguiment). La importància de la planificació.
11.00 - 11.30 h. Pausa
11.30 - 12.30 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Licitació. Legislació UE i estatal, i com introduir la variable ambiental en aquest marc. Recursos disponibles per aclarir dubtes.
12.30 - 13.15 h. I per a un producte/servei concret, com ho faig? Els impactes d’un producte/servei, aspectes prioritaris. Recursos disponibles per definir criteris ambientals per a la licitació.
13.15 - 13.30 h. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Seguiment. Monitoratge i comunicació de resultats.
13.30 - 14.30 h. Pausa dinar
14.30 - 16.30 h. Contractació de productes/serveis verds i amb baixes emissions de CO2: Un cas a títol d’exemple: Aplicació dels elements presentats per a l’ambientalització de la compra d’un producte/servei concret
16.30 - 17 h. Recapitulació i avaluació

Destinataris

Secretaris, interventors i tècnics d’unitats que s’encarreguen de la redacció dels plecs de prescripcions tècniques per a productes i serveis i/o que donen suport a diferents unitats en les seves decisions de compra i contractació.

Metodologia

El curs es realitzarà a través de videoconferència. Combinarà l’exposició dels temes amb breus espais de treball pràctic per part del participants.

Altres dades

Durada: 
7 hores
Dies: 
10 de febrer de 2015
Hores: 
de 9.30 a 17 h
Lloc: 
Tarragona: Aules de Formació. Diputació de Tarragona. / Tortosa: Consell Comarcal del Baix Ebre. / Móra d’Ebre: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Places: 
15

Pàgines

Subscriure a Medi Ambient i Salut