Assignatures i Professors

 

ASSIGNATURES I PROFESSORS

 

Instrument

Clarinet                             Javier Bofarull

                                          Josep Llauradó

 

Contrabaix                        Mario Lisarde

 

Fagot                                 Pau Santacana

 

Flauta travessera               Marc Jordi Horné

Nèlia Sanxis

 

Guitarra                            Ramir Figueras

                                          Jordi Jané

                                          M. Pilar Ramon

Oboè                                 Màxim Solanes

 

Percussió                           Àlex Llorenç

 

Piano                                 Josepa Fernández

                                          Imma Jorba

                                          Montserrat Pàmies

                                          Àlex Sansó

                                          Víctor Santapau

                                          Gisela Torres

Saxòfon                             Joan Martí

 

Trombó de vares               Senent Domingo

 

Trompa                             Juan Miguel Marzá

             

Trompeta                          Ramon Reverté

 

Tuba                                  Carlos V. Lorente

 

Viola / Violí                        Joan C. Bonfill

                                          Maurici Dalmau

                                          Francesc Puche

 

Violoncel                           Jorge Echeverri

 

Llenguatge Musical

Rosanna García

Maite Pérez

M. Assumpció Sancho

Eugènia Valderrama

Fontcalda Vidal

 

Cant Coral

Maite Pérez

Eugènia Valderrama

Fontcalda Vidal

 

Harmonia

Eugènia Valderrama

 

Conjunt instrumental

Corda Basic II i Avançat 1r               Joan Carles Bonfill

Corda Avançat 2n i 3r                      Àlex Sansó        

Corda Grau Professional                  Àlex Sansó

Vent Basic II i avançat 1r                  Ramon Reverté

Vent  Avançat 2n i 3r                       Ramon Reverté

Vent Grau Professional                    Ramon Reverté

Guitarres Bàsic II i Avan.1r              Jordi Jané

Guitarres Avançat 2n i 3r                 Jordi Jané

Conjunt Pianos 3r                             Josepa Fernández i Montserrat Pàmies

 

Música de cambra

Joan Carles Bonfill

Jordi Jané

Imma Jorba

Mario Lisarde

Juan Miguel Marzà

Montserrat Pàmies

 

Acompanyament de piano

Rosa Burguera

Lluís Castel

 

Acompanyament i conjunt per a pianistes

Àlex Sansó

 

Conjunt per a guitarristes

Jordi Jané Goset

 

ASSIGNTAURES OPTATIVES

Cant coral

Maite Pérez

Cant Modern

Laia Cagigal

Educació de l’Oïda i Ampliació Harmonia

Eugènia Valderrama

Educació Corporal

Carlos del Egido

Ensemble de Metalls

Senent Domingo

Ensemble de Saxos

Joan Martí

Història de la Música

Àlex Sansó

Improvisació per a Instruments de Corda Fregada

Maurici Dalmau

Instrument Complementari

Professors d’instrument

Introducció a la Direcció Musical

Àlex Sansó

Introducció a la Pedagogia Musical

Fontcalda Vidal

Noves Tecnologies

Xavier Llorach