Beques

Beques

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES PER A ALUMNAT DE LES ESCOLES I CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CURS 2016-2017.


Us comuniquem que, en data 14 de març de 2017, s'ha publicat al BOPT l'extracte de la convocatòria de les beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona, curs 2016/2017.

Les bases són les que es van publicar l'any passat, BOPT 232, de 7 d'octubre de 2015.

En la convocatòria per aquest curs fem constar, en el punt quart, que les referències als cursos i als anys que s'hi contenen, s'entenen fetes als cursos i als anys immediatament posteriors.

El termini  de presentació de sol·licituds als registres auxiliars dels centres és fins el 13 d'abril de 2017 (inclòs). Com que coincideix amb les vacances de setmana santa, es podran presentar les sol·licituds a la Unitat de Gestió de Centres d'Educació (pg. de Sant Antoni, 100 de Tarragona) o a qualsevol registre de la Diputació de Tarragona.

Per tant la presentació a la secretaria del centre al carrer Llovera, és fins el 7 d’abril.

Per qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb la secretaria del centre.

ENLLAÇOS A LA DOCUMENTACIÓ I IMPRESOS