Conservatori de música

 

CONSERVATORI
 
Els estudis de grau professional aporten a la seva formació noves disciplines com la música de cambra, l'harmonia, la pràctica orquestral i l'instrument complementari així com diverses assignatures que, en funció dels interessos particulars de cada alumne aniran configurant el seu propi perfil. És, ja clarament professionalitzador i orientat al descobriment de la pròpia vocació musical, pot donar pas, un cop finalitzat, a la prova d'accés als estudis superiors de música.
 

PLA D’ESTUDIS DEL GRAU PROFESSIONAL

Curs 2016/17