Imma Jorba Conesa

Imma Jorba Conesa

Realitza els estudis musicals en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona sota la direcció de Ma Jesús Crespo. Ha rebut classes de piano i de música de cambra de Luiz de Moura Castro i d’Àngel Soler, entre d’altres.

Obté el Títol de Professor Superior en les especialitats de Piano, Música de Cambra, Llenguatge Musical i Pedagogia Musical.

Diplomada en el mètode d´Educació Musical Willems.

Obté el certificat DEA en el doctorat Música i la seva didàctica (Universitat de Barcelona).

Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona.

L´any 1981 guanyà el 2n Premi (categoria C) del Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya. L´any 1994 fou seleccionada per Joventuts Musicals de Barcelona per a la promoció de Joves Intèrprets, tot enregistrant per a RNE.

Te publicades les següents obres en l’editorial de música Boileau:

  • Ciranda i Ciranda 2, àlbums de música de cambra per a nivell elemental
  • 3 al piano, 16 peces d’iniciació per a tres pianistes
  • Pianissimo, iniciació al piano en la classe individual i col·lectiva
  • acompanyaments pianístics del mètode de violí Nícolo de Pablo Cortés

Properament sortirà editat Piano Plus, recull de peces per a piano a sis i vuit mans

Des de 1995 va ser professora de piano i de música de cambra a les escoles de música de l´Institut Municipal d’Educació de Barcelona i des de 2003 és professora de piano i de cambra al Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus.