Personal d'administració i servei

 

M. Carme Barbarà Batalla, Cap de la secretaria

Lourdes Jové Sans, Administrativa

Sergi Cotilla, Consergeria

Pilar de Clara Rodríguez, Consergeria