Resultats XIIè Concurs de música de cambra Higini Anglès

Categoria Infantil

Primer premi:           Duo Aura
Segon premi:            Duo Claritana
Menció d’Honor:       Duo Impressions
                                 Duo Miad
 

Categoria Juvenil

Primer premi:           Quartet Martorell
Segon premi:            Desert
Menció d’honor :      Trio d’arpes d’Altafula
                                 Duo della Gioia

Categoria Jove

Primer premi:        Marimsax
Segon premi:         Birsax Saxophone Quartet 

 

Categoria Superior

Primer premi:                   Amika Kuartet
Segon premi ex-aequo:   Duet 2.26
                                        Quartet Ad Libitum
Menció d’Honor:              Trio Ékate