Tallers de tardor música moderna al Conservatori

 

El proper més d’octubre continuen els tallers de música moderna amb Lluís Capdevila al conservatori, tallers monogràfics, adreçats a públic de totes les edats i nivells

TALLER DE PIANO MODERN

Del 7 d’octubre al 21 de desembre de 2017 (dissabtes)

TALLER D'IMPROVISACIÓ MODERNA

Del 7 d’octubre al 21 de desembre de 2017 (dissabtes)

TALLER DE COMBO MODERN

Del 7 d’octubre al 21 de desembre de 2017 (dissabtes)

 

Taller de piano modern

Dates: 7,14,21 28 d’octubre / 4,11,18,25 de novembre / 2,16 de desembre / concert 21 desembre  de 2017

Horari: Dissabte de 9h30 a 11h 

Durada de les sessions: 1h30

Lloc: Conservatori de música de la Diputació a Reus (c/Llovera,15)

Preu: 125€ (pendent d’aprovació)

Professor: Lluís Capdevila

Matrícula oberta (Informació Tel. 977 345950 - cmreus@dipta.cat)

 

Objectius:

• Interpretar repertori motivador, des dels clàssics de la música jazz fins l’actualitat.

• Introduir-repassar nocions d’harmonia, amb el seu xifrat.

• Aprendre a superar dificultats en la interpretació d’una melodia, ritme, forma, harmonia, tempo, etc.

• Potenciar la improvisació com a recurs per explorar possibilitats musicals, de manera conscient.

• Treballar diferents maneres d’acompanyar, amb la mà esquerra.

• Desenvolupar la  sensibilitat musical  com a mitjà d’enriquiment personal.

Metodologia:

• Els alumnes podran proposar la meitat del repertori.

• El mètode d’ensenyament serà per descobriment, contemplant tant  aspectes guiats com autònoms.

• L’alumne improvisarà a partir de pautes establertes.

• El desenvolupament de les activitats s’ajustarà als coneixements previs de l’alumnat, que s’avaluaran a l’inici del taller per mitjà de la interpretació- improvisació d’un tema i un debat.

• Es treballarà des del respecte per la llibertat de creació i amb una crítica constructiva.

• L’estil docent tindrà present temes transversals en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats i l’educació amb valors, fomentant en els alumnes: autoafirmació, comunicació, confiança en ells mateixos i en els demés, sentiment de comunitat, presa de decisions i conducta social.

Dirigit a: Pianistes i cantants que vulguin acompanyar-se amb el piano.

 

Taller d'improvisació moderna

Dates: 7,14,21 28 d’octubre / 4,11,18,25 de novembre / 2,16 de desembre / concert 21 desembre  de 2017

Horari: Dissabte de 11h a 12h30 

Durada de les sessions: 1h30

Lloc: Conservatori de música de la Diputació a Reus (c/Llovera,15)

Preu: 125€ (pendent d’aprovació)

Professor: Lluís Capdevila

Matrícula oberta (Informació Tel. 977 345950 - cmreus@dipta.cat)

 

Objectius:

• Aprendre tècniques d’improvisació tonal, aplicables al repertori des dels clàssics de la música jazz fins l’actualitat.

• Introduir-repassar conceptes harmònics i escales.

• Aprendre a superar dificultats de resposta en el moment que sorgeixin en la improvisació d’una melodia, ritme i harmonia.

• Desenvolupar la improvisació com a recurs per explorar diferents possibilitats musicals, de manera conscient.

• Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d’enriquiment personal.

 

Metodologia:

• Les principals estratègies d’aprenentatge són la imitació i la pregunta- resposta. La imitació comprèn aquells exercicis de repetició de patrons rítmics i fragments melòdics, amb els que l’alumne va aprenent a construir frases, com si  estigués aprenent una llengua. La pregunta-resposta consisteix en una interacció, com en el llenguatge quotidià, seguint pautes com la longitud de compassos, puntuació i ritme.

• Els alumnes podran proposar temes per improvisar.

• S’utilitzaran les formes musicals de blues (12 compassos), “I Got  Rhythm” (George Gershwin) i estàndards de jazz.

• El mètode d’ensenyament serà per descobriment, contemplant tant aspectes guiats com autònoms.

• L’alumne improvisarà a partir de pautes establertes.

• El desenvolupament de les activitats s’ajustarà als coneixements previs de l’alumnat, que s’avaluaran a l’inici del taller per mitjà de la interpretació- improvisació col·lectiva i un debat.

• Es valorarà la participació, el respecte per la llibertat de creació i la crítica constructiva.

• L’estil docent tindrà present temes transversals en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats i l’educació amb valors, fomentant en els alumnes: autoafirmació, comunicació, confiança en ells mateixos i en els demés, sentiment de comunitat, presa de decisions i conducta social.

Dirigit a: Instrumentistes i cantants de totes les edats

 

Taller de Combo modern

Dates: 7,14,21 28 d’octubre / 4,11,18,25 de novembre / 2,16 de desembre / concert 21 desembre  de 2017

Horari: Dissabte de 12h30 a 14h

Durada de les sessions: 1h30

Lloc: Conservatori de música de la Diputació a Reus (c/Llovera,15)

Preu: 125€ (pendent d’aprovació)

Professor: Lluís Capdevila

Matrícula oberta (Informació Tel. 977 345950 - cmreus@dipta.cat) 

 

Objectius:

• Interpretar repertori motivador pels alumnes, des dels clàssics de la música jazz fins l’actualitat.

• Fomentar l’escolta entre intèrprets per tal d’aconseguir un so unificat de conjunt capaç d’expressar-se amb dinàmiques.

• Aprendre a superar dificultats que sorgeixin en la interpretació d’una melodia, ritme, forma, harmonia, tempo, etc.

• Iniciar-se a la improvisació, com a recurs per explorar diferents possibilitats musicals, de manera conscient.

• Familiaritzar als intèrprets tant a acompanyar a un solista com a assumir el rol de solista que actua amb acompanyats.

• Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d’enriquiment personal.

 

Metodologia:

• Els alumnes podran proposar la meitat del repertori.

• El mètode d’ensenyament serà per descobriment,  contemplant  tant aspectes guiats com autònoms.

• L’alumne improvisarà a partir de pautes establertes.

• El desenvolupament de les activitats s’ajustarà als coneixements previs de l’alumnat, que s’avaluaran a l’inici del taller per mitjà de la interpretació- improvisació col·lectiva i un debat.

• Es valorarà la participació, el respecte per la llibertat de creació i la crítica constructiva.

• L’estil docent tindrà present temes transversals en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats i l’educació amb valors, fomentant en els alumnes autoafirmació, comunicació, confiança en ells mateixos i en els demés, sentiment de comunitat, presa de decisions i conducta social.

Dirigit a: Instrumentistes i cantants de totes les edats

 

Tags: 

Category: