ini
Del 4 al 16 d'abril estarà obert el període de preinscripció a les proves d'accés als estudis de Grau Professional al Conservatori

L’alumnat intressat a cursar esutids de Grau Professional al Conservatori podrà realitzar les preinscripcions per realitzar les proves corresponents durant el període que s’obrirà entre els dies 4 i 16 d’abril, ambdos inclosos. Les proves per accedir al primer curs tindran lloc el dia 22 de maig, d’acord amb les dates i condicions fixades pel Departament d’Ensenyament.

El centre farà pública la llista provisional de les persones inscrites, com a màxim dos dies després de la data final d'inscripció. L'aspirant pot presentar reclamació contra aquesta llista en un termini de tres dies i el centre disposa de dos dies a partir del període de reclamacions per publicar la llista definitiva.  La taxa inscripció a les proves d'accés: 105€.

A les proves s’hi pot presentar tot l’alumnat amb coneixements musicals, indpendentment del centre on hagi fet la preparació. Per accedir als estudis caldrà, en tots els casos, que superin les proves convocades d’acord amb els mateixos continguts i condicions fixats pel Departament d’Ensenyament per a tots els centres d’educació musical on s’imparteixen els estudis professionals.

PDF icon  Imprès d'inscripció a les proves d'accés i preinscripció als ensenyaments professionals de música

Orientacions i models de les proves

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova consta de dues parts, una de llenguatge musical, audició i cant coral i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global.  És una eina útil per a l’alumnat aspirant als estudis professionals de música, així com per al professorat que té la tasca de la seva preparació.

Consulteu la resolució de la convocatòria de les proves d’accés pel proper curs per obtenir més informació  així com els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departamet d’Ensenyament per al curs 2018-2019

PDF icon Orientacions per a la prova específica d’accés (primer curs) 

PDF icon Llenguatge musical, audició i cant coral. Exemple 1 

PDF icon Llenguatge musical, audició i cant coral. Exemple 2 

Consulteu tota la informació sobre els proves d’accés a primer curs i a la resta d’estudis professionals i de l’Escola a Accés als estudis del centre