Diputació de Tarragona

Consulta el desplegament de cursos de formació i monogràfics

 

FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de creació mitjançant la fotografia i les eines informàtiques més esteses en l’actualitat respecte a la recreació fotogràfica. El programa Photoshop és l’eina bàsica del curs per tal d’arribar a l’adquisició dels coneixements estètics formals i conceptuals, i a l’endinsament per part de l’alumne en el procés creatiu en el món de la fotografia.
Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de la creació fotogràfica.

 • PROFESSORA
  Anna Gispert Giménez
  Llicenciada en Belles Arts.
  Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
 • DURADA
  44 hores
 • HORARI
  Dilluns de 16.00h a 19.00h
 • DATA INICI
  9 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  22 de gener de 2018
 • PREU
  78,96€

INICIACIÓ A L’ART CAL·LIGRÀFIC: LETTERING

Aquest curs donarà a conèixer la història de la cal·ligrafia d’una manera molt gràfica a mode de contextualitzar les diferents tipologies d’escriptura. L’educació del traç es materialitzarà amb la pràctica del mini projecte de cada alfabet.

Adreçat a tots els alumnes que estiguin interessats en el món cal·ligràfic i que vulguin fer servir aquesta eina com a base per a creacions de tipus artístic. 
 • PROFESSORA
  Janet Fortuny
  Dissenyadora gràfica
 • DURADA
  132 hores
 • HORARI
  Dimarts de 10.00h a 12.00h
  Dijous de 10.00h a 12.00h
 • DATA INICI
  3 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  31 de maig de 2018
 • PREU
  223,08 €

 

 

CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS*

En aquest curs s’imparteixen classes a nivell bàsic de dibuix artístic, dibuix tècnic i volum adaptades a les proves d’accés (part específica) del Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny.
Adreçat a alumnes que vulguin tenir les nocions bàsiques a l’hora de fer les proves d’accés.
(*) Cada curs preparatori té els mateixos continguts curriculars.
 • PROFESSORS
  Anna Gispert, Nacho Álvarez Martínez i Pere Folch.
 • DURADA
  74,3 hores
 • HORARI
  Dimarts de 17.30h a 21h
  Dijous de 18.30h a 20.30h
 • PREU
  127,90 €
 • (Grup A)
  DATA INICI 
  5 d’octubre de 2017
  DATA FINAL
  25 de gener de 2018
 • (Grup B)
  DATA INICI 
  30 de gener de 2018
  DATA FINAL
  15 de maig de 2017

 

PINTURA DE CREACIÓ

Aquest curs té com objectiu desenvolupar la capacitat per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques, per dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural, experimentar nous procediments i materials. Així com assolir els coneixements necessaris per poder dur a terme la seva obra.
Adreçat a alumnes amb coneixements específics de pintura. Cal entrevistar-se amb l’alumne per tal d’avaluar si el curs és adequat a les seves expectatives.

 • PROFESSOR
  Joan Rom
  Llicenciat en Belles Arts
 • DURADA
  150 hores
 • HORARI
  Dimarts i dijous de 16.30h a 19.00h
 • DATA INICI
  3 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  25 de maig de 2018
 • PREU
  253,50 €
   

 

ART I CULTURA VISUAL - laboratori del paisatge

Espai de recerca i creació que, a través de l’experiència pictòrica, desenvolupa diferents tècniques i conceptes artístics contemporanis, respectant les individualitats creatives i aprofundint en els trets expressius de cadascun dels participants.
Adreçat a totes les persones interessades en l’art contemporani que desitgin ampliar coneixements pràctics i conceptuals en els diferents mitjans d’expressió artística.

 • PROFESSOR
  Lídia Porcar 
  Llicenciada en Belles Arts
 • DURADA
  116 hores
 • HORARI
  Dilluns i divendres de 10.00h a 12.00h
 • DATA INICI
  2 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  28 de maig de 2018
 • PREU
  196,04 €

 

INICIACIÓ A LA PINTURA

Aquest curs iniciarà als alumnes els coneixements bàsics de la pintura en les seves diferents tècniques i procediments amb l’objectiu d’adquirir coneixements teòrics, tècnics, estètics i conceptuals en l’àmbit de la pintura i la finalitat que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
Adreçat a alumnes interessats en iniciar-se en el món de les diferents tècniques pictòriques (no cal tenir coneixements previs de pintura o dibuix).
 • PROFESSOR
  Pere Folch
  Graduat en Arts plàstiques
 • DURADA
  116 hores
 • HORARI
  Dilluns i dimecres 
  de 16.30h a 13.00h
 • DATA INICI
  10 d’octubre de 2014
 • DATA FINAL
  30 de gener de 2015
 • PREU
  84,60 €

 

HISTÒRIA DE L’ART

Aquest curs de formació proposa a l’alumne l’estudi i l’anàlisi de diferents períodes o corrents artístiques, obres d’art i artistes.
Adreçat a alumnes que vulguin iniciar-se o aprofundir en els coneixements de la Història de l’Art.

 • PROFESSOR
  Pilar Bruned Gil
  Llicenciada en història de l’Art
 • DURADA
  29 hores
 • HORARI
  Dijous de 19.00h a 20.00h
 • DATA INICI
  5 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  31 de maig de 2018
 • PREU
  54,52 €

 

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES D’ESTAMPACIÓ

Aquest curs iniciarà als alumnes els coneixements del gravat I el dibuix amb l’objectiu d’adquirir coneixements tècnics, estètics, formals i conceptuals a l’àmbit del gravat i altres sistemes d’estampació, amb la finalitat que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
A més de desenvolupar i impulsar les capacitats visuals i creatives. Estimulant i reafirmant el seu propi llenguatge creatiu. Adreçat a alumnes que vulguin aprendre les tècniques del gravat i altres tècniques artístiques relacionades amb ell.
 • PROFESSOR
  Pere Folch
  Graduat en Arts plàstiques
 • DURADA
  73 hores
 • HORARI
  Divendres de 16.00h a 18.30h
 • DATA INICI
  3 d’octubre de 2017
 • DATA FINAL
  25 de maig de 2018
 • PREU
  121,68 €

 

DIBUIX DE MODEL DEL NATURAL

Aquest curs proposa a l’alumne la representació mitjançant el dibuix realista per tal de desenvolupar les seves capacitats perceptives en relació a l’espai, el contorn, les relacions i l’articulació entre les diverses parts de la figura, el volum, la llum i l’ombra.

Adreçat a alumnes amb habilitat adquirida que vulguin consolidar les nocions bàsiques per tal d’ampliar els seus recursos expressius o aprofundir amb les diferents formes de representació.

 • PROFESSOR
  Joan Rom Sedó
  Llicenciat en Bees Arts
 • DURADA
  42 hores
 • (Grup A)
  DATA INICI
  6 d’octubre de 2017
  DATA FINAL
  25 de maig de 2018
  HORARI
  Divendres de 18.00h a 17.30h
 • (Grup B)
  DATA INICI
  6 de gener de 2018
  DATA FINAL
  15 de maig de 2017
  HORARI
  Divendres de 17.30h a 19.00h
 • PREU
  78,96€

CURS PACK ADOBE

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de disseny; mitjançant el software de disseny i composició, retoc fotogràfic i web.
Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de software de creació i disseny d'Adobe.

 • PROFESSOR
  Anna Gispert Giménez
  Llicenciada en Belles Arts.
  Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
 • DURADA
  42 hores
 • HORARI
  Divendres de 16.00h a 19.00h
 • DATA INICI
  29 de gener de 2018
 • DATA FINAL
  28 de maig de 2018
 • PREU
  78,96 €