Curs preparatori proves accés

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves

Prepara't per accedir als estudis d'Arti Disseny i sigues alumne de l'Escola!

Objectius i dades bàsiques del curs

  • La realització d'aquest curs permet afavorir i aprofundir sobre els conceptes bàsics i importants en les diferents disciplines de l’Art i el Disseny que ens permetin assolir un major grau de coneixement i seguretat al moment d’afrontar les proves. El curs proporciona formació a l’alumne perquè es desenvolupi tant en els aspectes artístics, conceptuals i creatius, com en els tècnics.

Titulació: certificat de notes per computar a les proves d'accés. Certificat acadèmic per les persones que no es presentin a les proves.

Efecte de la qualificació obtinguda: la qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol.

Accés: lliure

Continguts per matèries:

  • Volum
  • Dibuix artístic
  • Dibuix tècnic
  • Cultura Audiovisual

Durada: 13-14 hores setmanals

Preu: 480 €

 

Dates i horaris

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril de 2018
Presentació de la documentació al centre: 20, 23 i 24 d'abril de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril de 2018

Part comuna:

16 de maig de 2018
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història

Part específica:

Prova: 17 de maig de 2018
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00-19:00 h Part específica 
Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018
Termini per presentar reclamacions al centre: del 30 de maig fins a l'1 de juny de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 5 de juny de 2018

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.
Inscripció: no més tard de les 12 h del 22 de maig de 2018
Llista d'admesos i exclosos : no més tard del 23 de maig de 2018
Prova: 24 de maig de 2018 a les 9:30 h (part comuna) i a les 16:00 h (part específica)

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 4 de juny (a partir de les 9 h) fins al 8 de juny de 2018
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de juny de 2018
Presentació de la documentació al centre: del 13 al 15 de juny de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2018
Prova: 21 de juny de 2018
9:00 h Verificació de la identitat dels aspirants
9:30 a 12:30 h Prova de la part específica 
Qualificacions provisionals: a partir del 26 de juny de 2018
Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: no més tard del 2 de juliol de 2018

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018
Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018
Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018
Proves: 19 de setembre de 2018 (a les 9:30 h)
Qualificacions provisionals: 21 de setembre de 2018
Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 28 de setembre de 2018