Matrícula a l'EADTarragona

Curs 2018-2019

Els ensenyaments artístics proporcionen a l’alumnat una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs i futures professionals de les arts plàstiques i el disseny.

La Diputació de Tarragona ofereix diferents estudis en arts plàstiques, disseny i restauració als quatre centres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls.
Des del curs 2015-2016 aquesta oferta s’ha ampliat amb nous cicles formatius de grau superior de la família professional de comunicació gràfica i audiovisual.

A Tarragona comptem amb 7 cicles de formació de Grau Superior: Animació, Il·lustració, Gràfica interactiva, gràfica publicitària, Arts aplicades al mur (pintura), Fotografia i Joieria.

Per a més informació adreçar-se a A l'Escola d'Art i Disseny a Tarragona, Ctra. de Valls s/n Zona educacional - 43007 Tarragona. Tel: 977 211 253, correu-e: sec.eadt@dipta.cat

Matrícula del curs 2018-2019

El calendari de tot el procés per al curs 2018-2019 és el següent:

Publicació oferta inicial11 de maig del 2018
Preinscripció
Més informació
Del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional27 de juny del 2018
Termini per presentar reclamacionsDel 28 de maig al 3 de juliol 2018
De 10 a 13h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions5 de juliol del 2018
Sorteig del número de desempat6 de juliol de 2018 a les 11h
Publicació de la llista ordenada definitiva 10 de juliol de 2018
Oferta final16 de juliol del 2018
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera17 de juliol de 2018
Matrícula
Més informació
Del 18 al 23 de juliol de 2018
De 9 a 14h

Per fer la matrícula cal:

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés, han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

Documentació necessària que cal portar

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.