Pràctiques a empreses

L'alumnat realitza pràctiques i estades formatives a centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració no laboral que subscriuen el centre docent i l’empresa

Què suposen les pràctiques per a l'alumne?

El coneixement del món laboral i de l'empresa. La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada. Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball. L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics. L'apropament a la cultura d'empresa. L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació. L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Durada i tutoria de les pràctiques

Joieria artística: 25 hores - Núria Anguren

Gràfica interactiva: 280 hores - Elisabet Díez

Animació: 280 hores - Miquel Gómez

Arts aplicades al mur: 45 hores - Francesc Roig

Fotografia: 280 hores - Sílvia Itúrria

Gràfica Publicitària: 280 hores - Sergi Grau

I·lustració: 280 hores - Pep À. Mariné

Coordinadors: Sergi Grau. Antoni Pallisé
Contacte: 977 21 12 53
sec.eadt@diputaciodetarragona.cat

Seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent: El coordinador/a de formació professional. Els tutors/es de pràctiques.

A l’empresa: Un tutor/a de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques.

Al Departament d’Ensenyament: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals s’encarrega d’autoritzar els convenis.

Instruccions

Alumnes

L’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor de pràctiques del seu cicle per tal d’acordar l’empresa assignada. Pels alumnes de segon aquest contacte s'ha de fer abans d'iniciar les vacances de Nadal.

Un cop assignada l’empresa, l’alumnat ha d’omplir:

Formulari full d'alta d'alumne

Formulari sol·licitud de conveni

L’alumnat ha de fer constar l’horari: màxim 4 hores diàries i de màxim 20 hores setmanals (de dilluns a divendres i de setembre a juliol). Per poder realitzar més hores diàries o setmanals, i per realitzar les pràctiques en cap de setmana s’ha de tramitar una sol·licitud.

Els alumnes de 1r curs no poden iniciar les pràctiques fins el segon quadrimestre.

Els alumnes de 2n curs i Projecte Final poden realitzar les pràctiques durant tot el curs.

Les pràctiques han de finalitzar abans del 31 de juliol, cas de no ser així s'ha de fer un nou conveni a partir del setembre.

NOTA: LES PRÀCTIQUES NO ES PODEN INICIAR SENSE EL CONVENI GESTIONAT.

Empreses

L'alumne ha d’omplir aquest formulari en cas que sigui el primer cop que l'empresa col·labori amb les pràctiques d’empresa de l’EADT:

Formulari alta empresa

Un cop enviat:

1. El Coordinador d’FPCT o els tutors de l’especialitat començarà el procés d’homologació.

2. Gestió del Conveni i elaboració del Pla de Pràctiques.

3. Un cop gestionat el Conveni l’alumnat el recollirà i el signarà, el signarà l'empresa i es retornarà al centre per poder iniciar les pràctiques a l’empresa.

Seguiment telemàtic

Gestió del Conveni

Recepció de correus un cop gestionat el conveni

1 PRIMER CORREU: EADT amb el títol: CONVENI GESTIONAT.
Informant que el conveni està gestionat

2 SEGON CORREU: CAMBRESCAT amb títol ACCÉS AL QUADERN DE PRÀCTIQUES TELEMÀTIC.
Conté la clau d’accés al quadern i al manual.

3 TERCER CORREU: EADT amb el títol: CONVENI SIGNAT.
Informant que podeu passar a recollir els papers a la recepció del centre.

Tres còpies del conveni

El Conveni i el Pla de Pràctiques l’ha de signar l’empresa, l’alumne i l’escola per triplicat.

Una còpia és per l’empresa, l’altra per l’alumne i l’última per la secretaria del centre.

La còpia ha d’estar al centre abans d’iniciar les pràctiques.

Enllaç per fer el seguiment telemàtic:

Professorat
https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/

Alumnat
https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/

Manuals en xarxa per als alumnes i professors de l'EADT
www.issuu.com/eadtpractiques 

Un cop iniciades les pràctiques

Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”.
Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat.
(Pot haver-hi activitats sense dedicació).

Absències: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “absències”. Introduir l’absència.

Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord).
Un cop signada i segellada pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria.

Enquesta final:
Es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les.
Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.

Exempcions de pràctiques a empreses

1. L’alumne que estigui interessat en obtenir l’exempció de pràctiques en empreses ha de comprovar al quadre d’exempcions si el seu cas està previst.

Quadre d'exempcions

2. Si el seu cas està previst ha de complimentar la instància d'exempció i presentar a consergeria tota la documentació que demana el quadre d’exempcions.

Sol·licitud d'exempció

3. Si algun cas no es troba en el quadre d’exempcions del punt 1, l’alumnat es podrà adreçar a secretaria i omplir una instància sol·licitant a la direcció de l’escola l’exempció de les pràctiques. La direcció resoldrà si concedeix aquesta exempció.